TAG: Gas Storage Poland

Pod koniec maja bieżącego roku wspominaliśmy, że Gaz-System może otrzymać pod nadzór lub zakupić magazyny gazu Gas Storage Poland. W rozmowie […]
Gas Storage Poland informuje, że poziom napełnienia magazynów gazu w Polsce wynosi 97 procent. Od kwietnia 2023 roku ilość magazynowanego […]
Magazyny gazu Gas Storage Poland z Grupy Orlen mogą zostać przekazane pod nadzór operatora Gaz-System. Może je także kupić, ale na razie […]
Według danych Gas Storage Poland poziom zapasów gazu w magazynach polskich spadł do 75 procent. Sezon grzewczy zmierza ku końcowi.
Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził zmianę taryfy dla usług magazynowania paliwa gazowego operatorowi Gas Storage Poland (GSP) z grupy […]
Business Insider podał, że PGNiG zaczął opróżniać magazyny gazu z zapasów na zimę przez zatrzymanie pracy gazociągu Nord Stream 1 z Rosji […]
Gas Storage Poland, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG będąca operatorem magazynów gazu w Polsce poinformowała, że krajowe magazyny są […]
Zostały podjęte decyzje, które mają na celu zwiększenie mocy polskich magazynów gazu. Jako Gas Storage Poland zależy nam, aby te zdolności […]
PGNiG zajęło stanowisko w sprawie decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o warunkach przejęcia tej firmy przez PKN Orlen. Obowiązek […]
Bezpieczeństwo dostaw gazu to priorytet w nadchodzącym sezonie grzewczym. Nieobliczalne zachowanie Gazpromu, odbicie pocovidowe, mroźna zima […]
Rekordowe ceny gazu w Europie doprowadziły do sformułowania postulatu stworzenia europejskiej rezerwy strategicznej tego surowca. To rozwiązanie […]
Europa stoi przed widmem kryzysu dostaw gazu, który mógłby doprowadzić do zawieszenia pracy niektórych gałęzi przemysłu. Rosjanie promują […]
15 lutego odbędą się rozmowy krajów Grupy Wyszehradzkiej pod przewodnictwem prezydencji polskiej, w czasie których zostanie poruszony temat […]
Druga fala koronawirusa może zaostrzyć porozumienie naftowe, a to dopiero początek kłopotów ropy. Czy to paliwo czeka zmierzch jak twierdzi Joe […]
PGNIG ma duże kompetencje magazynowania i dystrybuowania gazu, również wodoru. Jednak badamy cały cykl, od produkcji zaczynając po wykorzystanie […]
Gas Storage Poland prowadzi badania na temat magazynowania wodoru w kawernach solnych. Kawernowe magazyny gazu mogą posłużyć do składowania tego […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego przedstawiciele spółek energetycznych rozmawiali o rozwoju i perspektywach technologii wodorowych w Polsce.
– Projekt zmieniający ustawę o zapasach ropy i gazu ziemnego nie poprawi sytuacji na rynku magazynowania gazu. Model prawny zapasów […]
Prezes URE zatwierdził taryfę magazynowania paliwa gazowego Gas Storage Poland. Średnie opłaty za magazynowanie będą niższe o ok. 1,2 procent.
Polska chce rozbudować magazyny gazu. Będzie to niezbędny element zwiększania bezpieczeństwa dostaw w obliczu przewidywanego spadku dostaw z […]
W Siedlcach zakończył się pierwszy dzień V Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod patronatem BiznesAlert.pl. Hasłem tegorocznej edycji jest […]
– Z perspektywy zużycia gazu i rozbudowy infrastruktury krytycznej, którą planuje się w Polsce dla zwiększenia bezpieczeństwa […]
Spółka Gas Storage Poland jest przygotowana do rozbudowy pojemności magazynowych, których jest operatorem. Jeśli w niedługim czasie zapadną […]