TAG: Gas Storage Poland

Bezpieczeństwo dostaw gazu to priorytet w nadchodzącym sezonie grzewczym. Nieobliczalne zachowanie Gazpromu, odbicie pocovidowe, mroźna zima […]
Rekordowe ceny gazu w Europie doprowadziły do sformułowania postulatu stworzenia europejskiej rezerwy strategicznej tego surowca. To rozwiązanie […]
Europa stoi przed widmem kryzysu dostaw gazu, który mógłby doprowadzić do zawieszenia pracy niektórych gałęzi przemysłu. Rosjanie promują […]
15 lutego odbędą się rozmowy krajów Grupy Wyszehradzkiej pod przewodnictwem prezydencji polskiej, w czasie których zostanie poruszony temat […]
Druga fala koronawirusa może zaostrzyć porozumienie naftowe, a to dopiero początek kłopotów ropy. Czy to paliwo czeka zmierzch jak twierdzi Joe […]
PGNIG ma duże kompetencje magazynowania i dystrybuowania gazu, również wodoru. Jednak badamy cały cykl, od produkcji zaczynając po wykorzystanie […]
Gas Storage Poland prowadzi badania na temat magazynowania wodoru w kawernach solnych. Kawernowe magazyny gazu mogą posłużyć do składowania tego […]
Podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego przedstawiciele spółek energetycznych rozmawiali o rozwoju i perspektywach technologii wodorowych w Polsce.
– Projekt zmieniający ustawę o zapasach ropy i gazu ziemnego nie poprawi sytuacji na rynku magazynowania gazu. Model prawny zapasów […]
Prezes URE zatwierdził taryfę magazynowania paliwa gazowego Gas Storage Poland. Średnie opłaty za magazynowanie będą niższe o ok. 1,2 procent.
Polska chce rozbudować magazyny gazu. Będzie to niezbędny element zwiększania bezpieczeństwa dostaw w obliczu przewidywanego spadku dostaw z […]
W Siedlcach zakończył się pierwszy dzień V Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod patronatem BiznesAlert.pl. Hasłem tegorocznej edycji jest […]
– Z perspektywy zużycia gazu i rozbudowy infrastruktury krytycznej, którą planuje się w Polsce dla zwiększenia bezpieczeństwa […]
Spółka Gas Storage Poland jest przygotowana do rozbudowy pojemności magazynowych, których jest operatorem. Jeśli w niedługim czasie zapadną […]