Gaz-System przejmuje operatora magazynów gazu od Orlenu by wzmocnić nadzór państwa

28 czerwca 2024, 13:00 Alert

Gaz-System przejął Gas Storage Poland od Orlenu. Tym samym będzie operatorem wszystkich magazynów gazu w Polsce wzmacniając nadzór państwowy.

Magazyn gazu w Kosakowie, Polska. Fot. PGNiG
Magazyn gazu w Kosakowie, Polska. Fot. PGNiG

– Przejęcie przez Gaz-System spółki, która pełni rolę operatora podziemnych magazynów gazu wzmacnia nadzór państwa nad gazową infrastrukturą strategiczną w Polsce. Dzięki temu przejęciu uporządkowany zostanie model funkcjonowania rynku gazu w Polsce z zachowaniem zasady rozdzielności (ang. unbundling), która da uczestnikom rynku gwarancję transparentności i konkurencyjności działania. UOKiK wydał decyzję o wydzieleniu z grupy ORLEN operatora magazynów w celu zmniejszenia koncentracji w tej spółce działań producenta, dostawcy, sprzedawcy i konsumenta – zaznacza Maciej Bando, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej cytowany w komunikacie. GS przejął 100 procent akcji GSP za zgodą Urzędu Konkurencji i Konsumenta.

– Przejęcie własności nad operatorem magazynów gazu ziemnego przez Gaz-System, czyli spółkę, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Sterowanie procesem utrzymania w magazynach zapasów gazu jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia ciągłości jego dostaw na potrzeby gospodarki i odbiorców indywidualnych. Ponadto Gaz-System jako właściciel Gas Storage Poland uzyska możliwość inicjowania rozbudowy pojemności magazynowej w zależności od potrzeb konsumentów – podkreślił Maciej Bando.

Gaz-System podaje, że skupienie kompetencji i zadań podmiotów w ramach grupy kapitałowej zarządzającej systemem gazociągów przesyłowych, terminalem LNG i magazynami gazu ziemnego daje możliwość podejmowania spójnych decyzji, zapewniających efektywne finansowanie i kompleksową realizację rozwoju tego obszaru.

Gaz-System / Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Dekoncentracja gazowa Polski