TAG: Damasławek

– Śmiała wizja rozwoju wodorociągów w Europie zakłada między innymi przestawienie Baltic Pipe z gazu na wodór. Polska może stanąć w […]
Sojusz operatorów sieci gazowej w Europie, w tym polski Gaz-System, opublikowały wizję rozwoju sieci transportu wodoru. Dopuszcza ona miedzy […]
7 lutego 2020 roku spółki Gaz – System i Ciech podpisały dwie umowy precyzujące warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia, […]
Polska chce rozbudować magazyny gazu. Będzie to niezbędny element zwiększania bezpieczeństwa dostaw w obliczu przewidywanego spadku dostaw z […]
– Zakończyliśmy ważny etap w ramach prowadzonych przez nas prac. Wstępne pozytywne wyniki przybliżają nas do podjęcia ostatecznej […]
Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System spodziewa się, że decyzja o ewentualnej budowie magazynu gazu Damasławek zapadnie pod koniec 2019 […]