Gaz-System i Ciech uzgodnią warunki budowy kopalni soli i magazynu gazu

7 lutego 2020, 11:30 Energetyka

7 lutego 2020 roku spółki Gaz – System i Ciech podpisały dwie umowy precyzujące warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie przez Gaz – System kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek. Jest to kolejny istotny krok Gaz – System w zakresie realizacji „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Lokalizacja magazynu gazu Damasławek. Grafika: Gaz-System
Lokalizacja magazynu gazu Damasławek. Grafika: Gaz-System

W grudniu ubiegłego roku obie spółki podpisały list intencyjny o współpracy przy tym projekcie. Konsekwencją listu jest podpisanie w dniu dzisiejszym dwóch umów: tzw. Term Sheet oraz porozumienia dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej.

Term Sheet jest dokumentem precyzującym harmonogram i zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji. Definiuje także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli i magazynu gazu. Drugi z podpisanych dokumentów to porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana przez Gaz – System przyczynia się do budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju, zgodnie z polityką Rządu RP w tym obszarze. Gaz – System pozyska w Damasławku nowe przestrzenie magazynowe dla gazu ziemnego. Zwiększy to znacząco elastyczność sterowania przesyłem gazu oraz zapewni ciągłość jego dostaw na terenie kraju.

Gaz – System

Jakóbik: Polska potrzebuje większych magazynów gazu (ANALIZA)