Magazyn Gazu Damasławek bliżej powstania. Gaz-System zakończył prace wiertnicze

29 sierpnia 2018, 16:15 Alert

– Zakończyliśmy ważny etap w ramach prowadzonych przez nas prac. Wstępne pozytywne wyniki przybliżają nas do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej w sprawie budowy magazynu, która planowana jest na koniec 2019 r. – powiedział Aleksander Zawisza, zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu w Gaz- System podczas spotkania, które odbyło się 29 sierpnia 2018 r. w Świątkowie w gminie Janowiec Wielkopolski. Było ono okazją do podziękowania społeczności lokalnej, przedstawicielom władz i instytucji za współpracę i udział w dotychczasowej fazie projektu.

Jak przebiegały badania otworowe?

Planowana lokalizacja Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu to wysad solny Damasławek, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na pograniczu gmin Janowiec Wielkopolski i Żnin.

Badania otworowe polegały na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych – pierwszy osiągnął głębokość 1979 metrów, a drugi – 1625 metrów. Z obu otworów pobrano rdzenie, które teraz podlegają pomiarom i analizom, mającym dostarczyć wiedzy na temat budowy geologicznej, w tym właściwości chemicznych i fizycznych soli oraz warunków hydrogeologicznych. Wstępne wyniki wskazują, że oba otwory nadają się pod budowę podziemnego magazynu gazu. Pobrane w otworach rdzenie solne będą podlegały dalszym badaniom. Na wybranych rdzeniach wykonane zostaną badania mechaniczne, ługownicze i chemiczne, które dostarczą spółce niezbędnych i kluczowych dla powodzenia projektu informacji.

Po zakończeniu prac otwory badawcze zostały dokładnie zabezpieczone, place wiertnicze zlikwidowane, zaś teren zrekultywowany.

Z korzyścią dla lokalnych społeczności

Priorytetem Gaz- System jest realizowanie inwestycji z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami w zakresie bezpieczeństwa. Spółka stara się minimalizować wpływ inwestycji na jakość życia mieszkańców oraz uwzględnia potrzeby i oczekiwania lokalnych społeczności w ramach dialogu społecznego.

Gminy, na terenie których zostanie zlokalizowana inwestycja, uzyskają wpływy finansowe m.in. z opłat koncesyjnych oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie soli i za magazynowanie. Ważną korzyścią dla społeczności lokalnych będzie również stworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy.

W systemie przesyłu gazu ziemnego magazyny odgrywają ważną rolę – wpływają na pewność i ciągłość dostaw. Budowa magazynu w Damasławku przyczyni się również do optymalizacji wykorzystania posiadanej przez Gaz- System infrastruktury gazowej. Poprzez rozszerzenie wachlarza świadczonych usług i powiązanie ze sobą obszarów przesyłu, regazyfikacji i magazynowania, umożliwi wprowadzenie usługi kompleksowej – rozwiązania korzystnego dla uczestników rynku gazu.

Gaz- System