Prezes URE zatwierdził nowe, niższe ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych

17 grudnia 2019, 18:30 Alert
gaz
fot. Pixabay

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dwóm przedsiębiorstwom energetycznym o istotnym znaczeniu dla sektora gazowego: PGNiG Obrót Detaliczny oraz Polskiemu LNG.

Zmiana taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r., dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. W nowej taryfie ceny gazu uległy obniżeniu o 2,9 proc., natomiast stawki opłat abonamentowych pozostały na niezmienionym poziomie. Oznacza to spadek średnich płatności w części rachunku dotyczącej obrotu (cena za paliwo gazowe oraz opłata abonamentowa) o 2,6 proc. zarówno dla odbiorców używających gazu wysokometanowego, jak i gazów zaazotowanych. Do obniżki cen przyczyniły się niskie ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energi.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz wskazanych powyżej cen gazu i opłat abonamentowych (obrót), ponoszą opłaty za transport paliwa (dystrybucję). Odbiorcy kupujący gaz od PGNiG OD najczęściej są przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) i na jej rzecz ponoszą opłaty za transport gazu. Taryfa tej spółki na razie nie zmieni się – postępowanie administracyjne w  tej sprawie jest w toku.Zatem spadek opłat dla odbiorców PGNiG OD, posiadających umowy kompleksowe, wyniesie średnio ok. – 1,8 proc. dla odbiorców gazu wysokometanowego, – 1,9 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego  Lw oraz – 1,8 proc. dla odbiorców gazu zaazotowanego Ls.

Spadek cen będzie najbardziej odczuwalny dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe, zużywających stosunkowo duże ilości paliwa, tj. ogrzewających także mieszkania gazem. Średnio zapłacą pięć złotych miesięcznie mniej.

 

Taryfa Średnia płatność miesięczna wg taryfy Miesięczna różnica

w płatnościach (zł/m-c)

Zmiana płatności [%]
dotychczasowej [zł] nowej [zł]
W-1.1

średnie zużycie roczne w skali kraju – 1 130,47 kWh/rok

20,70 20,43 – 0,28 – 1,34
W-2.1

średnie zużycie roczne w skali kraju – 7 037,32 kWh/rok

93,99 92,26 – 1,72 – 1,83
W-3.6

średnie zużycie roczne w skali kraju – 22 303,66 kWh/rok

281,07 275,60 – 5,46 – 1,94

 

Tabela. Zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego

Taryfa dla usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), ustalona przez Polskie LNG będące operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu, została zatwierdzona do 31 grudnia 2020 r. Wprowadzenie nowej taryfy oznacza wzrost średniej stawki za usługi regazyfikacji o 1,9 proc. . Stawka za przeładunek gazu LNG na autocysterny wzrasta o 0,4 proc. Do wzrostu stawek w istotnym stopniu przyczynił się przewidywany wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz energii elektrycznej, jak również koszty związane z planowanym zwiększeniem zakresu usług świadczonych przez Terminal.

Nowe taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe.

URE przypomina:

Regulowana taryfa na sprzedaż paliw gazowych to cena maksymalna. Sprzedawcy często oferują gaz odbiorcom końcowym po cenach poniżej taryfy. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2016 r. wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu:

  • od 1 stycznia 2017 r. – zwolniony z taryfowania został rynek hurtowy, a rynek detaliczny w zakresie LNG i CNG, punktu wirtualnego oraz sprzedaży w trybie przetargów;
  • od 1 października 2017 r. – rynek detaliczny z wyjątkiem gospodarstw domowych;
  • od 1 stycznia 2024 r. – zwolnione z procesu taryfikacji przez Prezesem URE będą ceny dla gospodarstw domowych.

Uwolnienie cen dotyczy zarówno gazu wysokometanowego, jak i zaazotowanego.

PGNiG i ceny gazu

PGNiG Obrót Detaliczny informuje w komunikacie, że spółka obniży cenę gazu od początku 2020 roku dla gospodarstw domowych o 2,9 procent.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżoną o 2,9 proc. taryfę paliwa gazowego dla PGNiG Obrót Detaliczny.

Zmiany w Taryfie w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za gaz. Stawki opłat abonamentowych pozostają na tym samym poziomie. Nowa zatwierdzona taryfa dla paliwa gazowego dla gospodarstw domowych wejdzie w życie od 1 stycznia i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku.

Cena za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2020 r. będzie o ok. 8 proc. niższa niż w roku 2015.

PGNiG jest wiarygodnym dostawcą gazu ziemnego dla blisko 7 milionów klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych odbiorców.

Urząd Regulacji Energetyki/PGNiG OD