TAG: Enegretyka

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów powstaje nowa nitka magistrali węglowej na potrzeby dostaw węgla brunatnego do pobliskiej Elektrowni Turów […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 18 marca zatwierdził taryfę dystrybucyjną ustaloną przez PSG. Wzrost stawek operatorskich wyniesie według […]
Spodziewamy się, że w przyszłym roku, najdalej za dwa lata, Australia zdetronizuje Katar na pozycji największego producenta LNG na świecie. Nasi […]
Walne zgromadzenie PGNiG podjęło w piątek uchwałę, zakładającą niewypłacenie dywidendy z zysku za 2017 rok, zgodnie z propozycją Skarbu Państwa.
Polska fundacja włączyła się do konsultacji społecznych w kolejnym państwie unijnym. Po konsultacjach w Finlandii, Polsce i Niemczech, […]
Jakie są bariery w rozwoju mikroźródeł OZE z perspektywy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz jak je pokonywać – to główne […]
Od początku lipca, po zakończonym sukcesem pilotażu, cała sieć PKN ORLEN została objęta programem „Podatkowy Fair Play”. W jego ramach […]
– Magazyny wpisują się w strategię bezpieczeństwa państwa, czego przykład mieliśmy ostatnio, kiedy były one wykorzystywane, gdy z przyczyn […]
Ministerstwo Energii przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o OZE, a w niej szereg zmian m.in. korzystne dla prosumentów taryfy […]