URE zaakceptował taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa (INFOGRAFIKA)

19 marca 2020, 12:00 Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 18 marca zatwierdził taryfę dystrybucyjną ustaloną przez PSG. Wzrost stawek operatorskich wyniesie według nowej taryfy 3,5 procent. Dla odbiorców końcowych wyniesie on około jeden procent.

Sieć dystrybucyjna gazu Fot. PSG
Sieć dystrybucyjna gazu Fot. PSG

Rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy gazu za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia do konsumenta. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu taryfy dystrybucyjnej dla odbiorców uwzględniono zatem: nową zaakceptowaną taryfę PSG oraz taryfę PGNiG Obrót Detaliczny (która  została zatwierdzona przez prezesa URE w grudniu 2019 roku). Przyjęcie do wyliczenia taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynika z faktu, że spółka ta jest największym w Polsce sprzedawcą gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Jak wynika z tych wyliczeń, wzrost o 3,5 proc. samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych o ok. 1,1 – 1,3 procent (różnice wahają się od 0,27 zł do 2,93 zł na rachunku miesięcznym).

Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), zapłacą średnio o ok. 27 groszy więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. używają go także do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok. 2,93 zł więcej miesięcznie.

Tabela PSG URE

Zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego tab. URE

URE/ Mariusz Marszałkowski

 

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawy gazu do siedmiu gmin w województwie świętokrzyskim