TAG: PSG
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 18 marca zatwierdził taryfę dystrybucyjną ustaloną przez PSG. Wzrost stawek operatorskich wyniesie według […]
Dzięki inwestycji PSG dostęp do paliwa gazowego uzyskał miejscowy przemysł, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, a także odbiorcy […]
Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła dostawy gazu do gmin Bielice, Kozielice i Lipiany w województwie zachodniopomorskim. To kolejne […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której […]
Krzepice w województwie śląskim to kolejna miejscowość, w której Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uruchomiła stację […]
Do końca 2019 roku w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie 150 gmin. W sumie na realizację […]
W Siedlcach zakończył się pierwszy dzień V Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod patronatem BiznesAlert.pl. Hasłem tegorocznej edycji jest […]
Rewolucja gazowa w transporcie zbiorowym już trwa. Teraz pora na transport ciężarowy. Bolączką jest brak stacji tankowania CNG i LNG na […]
Żelazka i lokówki zasilane gazem, polscy wynalazcy i pionierzy nowoczesnego przemysłu, innowacyjne zastosowania gazu ziemnego w transporcie i […]
PSG wyłoniła w konkursie nowy zarząd. To operator systemu dystrybucyjnego gazu.
Szacunkowe skonsolidowane przychody Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w I półroczu br. wyniosły 22,62 mld zł, a w II kwartale br. 8,28 […]
Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa w pierwszym czytaniu przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie […]
10 czerwca Polska Spółka Gazownictwa, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, otworzyła oficjalnie kolejną Gazownię w województwie […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiła dostawy gazu ziemnego do […]
W ciągu 4 lat zgazyfikujemy 300 gmin w kraju. Poprzednie ekipy gazyfikowały 1-2 gminy rocznie. Dzięki temu 90 procent obywateli będzie miało […]