TAG: PSG
– 2020 rok był dla Polskiej Spółki Gazownictwa rokiem rekordowym – miała miejsce rekordowa liczba zrealizowanych przyłączy do klientów […]
Dzisiaj odbywa się konferencja prasowa poświęcona wynikom finansowym PGNiG za pierwszy kwartał 2021 roku. Materiał był aktualizowany na bieżąco.
– Bardzo chciałbym, by taksonomia umożliwiła i pozwoliła na wydatkowanie środków unijnych właśnie na rozbudowę sieci gazowej – czy […]
13 stycznia 2021 roku prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) […]
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiczny przygotowało projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakie powinny spełniać […]
Podczas rozmów panelowych na konferencji EuroPOWER 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl zaproszeni goście rozmawiali o wyzwaniach stojących przed […]
P.o. prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) Ireneusz Krupa opowiedział podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE Power o szansie […]
PGNiG zorganizował wirtualny briefing prasowy na temat postępów rozbudowy sieci gazowniczej w Polsce. Ponad 65 procent gmin w Polsce ma dostęp do […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 18 marca zatwierdził taryfę dystrybucyjną ustaloną przez PSG. Wzrost stawek operatorskich wyniesie według […]
Dzięki inwestycji PSG dostęp do paliwa gazowego uzyskał miejscowy przemysł, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, a także odbiorcy […]
Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła dostawy gazu do gmin Bielice, Kozielice i Lipiany w województwie zachodniopomorskim. To kolejne […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której […]
Krzepice w województwie śląskim to kolejna miejscowość, w której Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uruchomiła stację […]
Do końca 2019 roku w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie 150 gmin. W sumie na realizację […]
W Siedlcach zakończył się pierwszy dzień V Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod patronatem BiznesAlert.pl. Hasłem tegorocznej edycji jest […]