TAG: PSG

Po ośmiu latach Polska Spółka Gazownictwa otworzyła ponownie gazownię w Siemiatyczach. Wpłynie to pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne okolicy.
Polska Spółka Gazownictwa podpisała porozumienie z francuskim operatorem GRDF, w ramach którego mają zostać wypracowane pomysły na konkretne […]
Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że wysyłka listów dotyczących potencjalnych ograniczeń dostaw gazu jest jej ustawowym obowiązkiem, […]
Polska Spółka Gazownictwa zakończyła budowę przyłączenia do sieci gazowej kotłowni szczytowo rezerwowej w Elektrociepłowni Żerań. Tym […]
Oszustów nie brakuje, zwłaszcza w ciężkich czasach obecnego kryzysu energetycznego nękającego Europę. Nierzadko można usłyszeć o […]
– MSWiA skierowało wniosek do KPRM ws. przejęcia aktywów gazowych Novatek Green Energy przez PSG i PGNiG na podstawie ustawy o zarządzaniu […]
Novatek informuje klientów, że będzie zmuszony przerwać usługi powołując się na siłę wyższą ze względu na ustawę sankcyjną, która […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) – Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce przestrzega przed oszustami, którzy – podszywając […]
– 2020 rok był dla Polskiej Spółki Gazownictwa rokiem rekordowym – miała miejsce rekordowa liczba zrealizowanych przyłączy do klientów […]
Dzisiaj odbywa się konferencja prasowa poświęcona wynikom finansowym PGNiG za pierwszy kwartał 2021 roku. Materiał był aktualizowany na bieżąco.
– Bardzo chciałbym, by taksonomia umożliwiła i pozwoliła na wydatkowanie środków unijnych właśnie na rozbudowę sieci gazowej – czy […]
13 stycznia 2021 roku prezes URE zatwierdził taryfę dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) […]
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologiczny przygotowało projekt rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakie powinny spełniać […]
Podczas rozmów panelowych na konferencji EuroPOWER 2020 pod patronatem BiznesAlert.pl zaproszeni goście rozmawiali o wyzwaniach stojących przed […]
Członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) Ireneusz Krupa opowiedział podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE Power o […]
PGNiG zorganizował wirtualny briefing prasowy na temat postępów rozbudowy sieci gazowniczej w Polsce. Ponad 65 procent gmin w Polsce ma dostęp do […]
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 18 marca zatwierdził taryfę dystrybucyjną ustaloną przez PSG. Wzrost stawek operatorskich wyniesie według […]
Dzięki inwestycji PSG dostęp do paliwa gazowego uzyskał miejscowy przemysł, obiekty komunalne i użyteczności publicznej, a także odbiorcy […]
Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła dostawy gazu do gmin Bielice, Kozielice i Lipiany w województwie zachodniopomorskim. To kolejne […]
PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, 6 grudnia 2019 r. podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG), na mocy której […]
Krzepice w województwie śląskim to kolejna miejscowość, w której Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uruchomiła stację […]
Do końca 2019 roku w ramach Programu Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie 150 gmin. W sumie na realizację […]
W Siedlcach zakończył się pierwszy dzień V Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego pod patronatem BiznesAlert.pl. Hasłem tegorocznej edycji jest […]
Rewolucja gazowa w transporcie zbiorowym już trwa. Teraz pora na transport ciężarowy. Bolączką jest brak stacji tankowania CNG i LNG na […]
Żelazka i lokówki zasilane gazem, polscy wynalazcy i pionierzy nowoczesnego przemysłu, innowacyjne zastosowania gazu ziemnego w transporcie i […]
PSG wyłoniła w konkursie nowy zarząd. To operator systemu dystrybucyjnego gazu.
Szacunkowe skonsolidowane przychody Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w I półroczu br. wyniosły 22,62 mld zł, a w II kwartale br. 8,28 […]
Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa w pierwszym czytaniu przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie […]
10 czerwca Polska Spółka Gazownictwa, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, otworzyła oficjalnie kolejną Gazownię w województwie […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiła dostawy gazu ziemnego do […]
W ciągu 4 lat zgazyfikujemy 300 gmin w kraju. Poprzednie ekipy gazyfikowały 1-2 gminy rocznie. Dzięki temu 90 procent obywateli będzie miało […]
Pod koniec kwietnia do wójta gminy Szumowo na Podlasiu dotarła informacja z Gazowni w Białymstoku, która jest oddziałem Polskiej Spółki […]
Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) widzi możliwość uzyskania […]
Nowa Placówka Gazownicza w Dębnie została oficjalnie otwarta 15 kwietnia. Swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dębno, Mieszkowice, Boleszkowice, […]
Polska Spółka Gazownictwa z GK PGNiG 3 kwietnia oddała do użytku stację LNG w Zatorze w województwie małopolskim. Jest ona uzupełnieniem […]
Nowa unijna perspektywa finansowa po 2020 r. może być bardzo kiepska dla polskiej energetyki. Polsce grozi utrata środków na infrastrukturę […]
W ciągu pół roku od ogłoszenia programu przyspieszania gazyfikacji kraju, dostęp do tego paliwa pojawił się w 29 nowych gminach, w tym roku […]
Podczas 39 Zjazdu Gazowników Wioletta Czemiel-Grzybowska, członek zarządu w Polskiej Spółce Gazownictwa podkreśliła, że PSG działa w trzech […]
Dzięki inwestycjom Polskiej Spółki Gazownictwa mieszkańcy kolejnych dzielnic Brodnicy w Kujawsko-Pomorskim mogą już skorzystać z gazu […]
Na temat planów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, których celem jest mocny wzrost sprzedaży skroplonego i sprężonego gazu ziemnego […]
Pszczyna oraz Knurów to kolejne z 22 miast i gmin, którym Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości […]
Polska Spółka Gazownictwa przekazała w poniedziałek władzom Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości […]
Rusza program przyspieszonych inwestycji w dystrybucyjną sieć gazową Polski. Jest to konieczny wymóg postępu cywilizacyjnego, który musi być w […]
Rozbudowę sieci gazowej w Zduńskiej Woli (Łódzkie) zapowiedział we wtorek podczas wizyty w tym mieście minister energii Krzysztof Tchórzewski […]
Rozbudowę sieci gazowej w Zduńskiej Woli (Łódzkie) zapowiedział we wtorek podczas wizyty w tym mieście minister energii Krzysztof Tchórzewski […]