TAG: Efektywność energetyczna
Komisja Europejska przyjęła wczoraj pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu […]
Unia Europejska będzie wymagać od krajów członkowskich szybszej modernizacji energochłonnych budynków i spełnienia bardziej rygorystycznych […]
CuValley Hack 2021 to hackaton zorganizowany przez KGHM w celu pozyskania projektów cyfrowych do wdrożenia w bieżącej działalności tej […]
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o efektywności energetycznej – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa […]
Po złożeniu poprawek w trakcie drugiego czytania, projekt zmiany prawa energetycznego został odesłany we wtorek do sejmowej Komisji do spraw […]
Od 1 marca 2021 roku na nowych produktach AGD i RTV, takich jak pralki, pralko-suszarki, lodówki, chłodziarki, zmywarki, telewizory i wyświetlacze […]
Miasta europejskie także znajdą się pod wpływem Europejskiego Zielonego Ładu za pośrednictwem projektu nowego europejskiego Bauhausu. – […]
Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, to produkt giełdowy, którym obraca się na Towarowej Giełdzie Energii. Są to […]
Poprawa efektywności energetycznej często jest kojarzona ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. W rzeczywistości jednak, […]
Operator krajowego systemu elektroenergetycznego ogłasza przetarg na interwencyjna redukcję poboru pozwalającą zużyć mniej energii w celu […]
Komisja Europejska opublikowała strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Komisja zamierza […]
Komisja Europejska opublikowała podsumowania i oceny Krajowych Planów Energii i Klimatu (KPEiK) krajów UE na lata 2021–2030. W pełnej ocenie […]
Wiceminister energetyki Rosji Anatolij Tichonow został przesłuchany i zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa.
Ministerstwo klimatu przekazuje zmieniony projekt strategii energetycznej do rządu. Zakłada on znaczny spadek udziału węgla w produkcji energii w […]
Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej, której zapisy mają pozwolić osiągnąć cel poprawy […]