TAG: ACER

Stowarzyszenie regulatorów energetycznych ACER ostrzega, że embargo na LNG z Rosji proponowane przez kraje nordyckie i bałtyckie może zagrozić […]
Niemcy po odejściu od atomu wyłączają siedem bloków węglowych, ale uzależniają się od importu energii stając się importerem netto.
Komisja Europejska (KE) zaproponowała przedłużenie o 12 miesięcy środków solidarności gazowej, rynkowego mechanizmu korygującego i skrócenia […]
– Przeszliśmy przez ostatni miesiąc w sposób bezpieczny, ale kryzys nie został całkowicie zażegnany. Zasadniczo stoimy przed wyzwaniem […]
Komisja proponuje reformę struktury unijnego rynku energii elektrycznej w celu większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony […]
Z najnowszego raportu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) wynika, że […]
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała raport dotyczący dwóch głównych możliwości […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że ACER i ECS rozpoczęły konsultacje społeczne na temat zdolności przesyłowych gazu na […]
Stowarzyszenie europejskich operatorów sieci elektroenergetycznych ENTSO-E informuje o potencjalnej przyczynie obniżki częstotliwości w systemie […]
Gas Inside Information Platform (GIIP) jest pierwszą w Polsce platformą przeznaczoną do publikacji informacji wewnętrznych REMIT dotyczących […]
Christian Zinglersen, dyrektor unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) […]
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała w piątek rekomendację w sprawie wdrożenia […]
18 lipca br. ACER opublikował dwie decyzje dot. odwołania od decyzji Agencji w połączonych sprawach dotyczących stosowania kodeksu CACM.
Pod koniec marca urzędnicy Holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków (ACM) wkroczyli do biur firmy działającej na ryynku energii […]
Prezes URE 29 marca 2019 r. zatwierdził Metodę wyznaczania cen referencyjnych w zakresie sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych […]
W dyskusjach często podnosi się argument, że obecny rynek energii nie wycenia odpowiednio wszystkich kosztów. I tak rzeczywiście jest. Jednak […]
Sukces negocjatorów Ministerstwa Energii w sprawie nowych kompetencji Europejskiej Agencji Regulatorów Energii (ACER)
Unia Europejska stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest przejście z energetyki węglowej na energię ze źródeł odnawialnych. Jednym z elementów […]
11. czerwca Unia Europejska zrobiła kolejny krok w kierunku integracji wewnętrznego rynku energii poprzez przedefiniowanie roli Agencji ds […]
Paweł Pikus, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii, w wyniku głosowania na posiedzeniu Komitetu Stałych […]
Niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX) ma zaoferować nowy produkt z uwzględnieniem podziału stref cenowych między Niemcami a Austrią […]
Jak czytamy w serwisie pb.pl, Polsce udało się wywalczyć rozdzielenie Niemiec i Austrii, które do tej pory uznawano – z energetycznego […]
Podczas 25. Konferencji EuroPOWER prezes Urzędu Regulacji Energetyki przestrzegł polskie władze. Uważa, że należy utrzymać dialog na temat […]
Konrad Purchała, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE, podczas posiedzenia  Walnego Zgromadzenia ENTSO-E w dniu 30 […]
Rynki energii elektrycznej Niemiec i Austrii zostaną rozdzielone aby ograniczyć nieplanowane przepływy energii przez Polskę – wynika z […]
Dr hab. Mariusz Swora został powołany na członka rady odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Rada odwoławcza […]
KOMENTARZ Wojciech Krzyczkowski WysokieNapiecie.pl Integracja rynku gazu w UE daje coraz lepsze efekty, ceny gazu w coraz większej liczbie państw […]
Organizacja zrzeszająca regulatorów sektora energetycznego państw Unii Europejskiej (ACER) zorganizuje w Warszawie szkolenia z bilansowania na rynku gazu.
(Montel/PSE/Anna Kucharska) Po 2,5 roku przerwy Polska wznowiła import energii elektrycznej z Niemiec po tym, jak transgraniczne sieci energetyczne […]
Trwa Europejski Kongres Gospodarczy 2016 w Katowicach. Na temat bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski rozmawiali prelegenci uczestniczący w panelu […]
Wiceminister energetyki RP Michał Kurtyka otworzył jeden z paneli konferencji pt.: Polityka Energetyczna UE – filary i perspektywa rozwoju […]
W Unii Europejskiej jest świadomość, że udział energii z OZE będzie rósł i dlatego trzeba na nowo przemyśleć europejski rynek energii […]
(Gaz-System S.A.) GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał status RRM (Registered Reporting Mechanism) pozwalający na samodzielne raportowanie danych zgodnie z […]
Dzisiejsza energetyka w Polsce – zarówno technologie, jak i rozwiązania rynkowe – jest głęboko zakorzeniona w wieku XX. Zagrożenia to cała […]
KOMENTARZ Dr Krzysztof Księżopolski Uniwersytet Warszawski Przedstawione przez Komisję Europejską 16 lutego stanowisko w sprawie Unii […]
(TGE) Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii […]
ANALIZA Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Witold Gruszczyński, Zuzanna Nowak Analitycy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych W lutym 2016 r. Komisja […]
(URE) Rok 2015 to rok wielu zmian w szeroko rozumianej energetyce, poczynając od istotnych zmian legislacyjnych w różnych obszarach, jak OZE czy […]
(The Baltic Course/Piotr Stępiński) Od stycznia 2016 roku rosyjski koncern energetyczny Gazprom będzie płacił mniej za przesył gazu ziemnego do […]
(Wojciech Jakóbik) Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevicius pogratulował Polakom zakończenia budowy terminala LNG w Świnoujściu […]
(CIRE) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ACER w Lublanie, na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki, wydała w dniu 23 września […]
KOMENTARZ Adam Janczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rozmowę prowadzi Marcin Wandałowski, […]
(Puls Biznesu/CIRE) Jak poinformował „Puls Biznesu”, na posiedzeniu unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w dniu […]
KOMENTARZ dr Krzysztof Księżopolski Perturbacje Grecji, związane z poziomem zadłużenia i w konsekwencji z możliwością wyjścia tego kraju ze […]
Sejm 23 lipca 2015 r.  uchwalił nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Dzięki niej hurtowy rynek energii stanie się bardziej […]