TAG: ACER
Z najnowszego raportu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) wynika, że […]
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała raport dotyczący dwóch głównych możliwości […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że ACER i ECS rozpoczęły konsultacje społeczne na temat zdolności przesyłowych gazu na […]
Stowarzyszenie europejskich operatorów sieci elektroenergetycznych ENTSO-E informuje o potencjalnej przyczynie obniżki częstotliwości w systemie […]
Gas Inside Information Platform (GIIP) jest pierwszą w Polsce platformą przeznaczoną do publikacji informacji wewnętrznych REMIT dotyczących […]
Christian Zinglersen, dyrektor unijnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) […]
Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała w piątek rekomendację w sprawie wdrożenia […]
18 lipca br. ACER opublikował dwie decyzje dot. odwołania od decyzji Agencji w połączonych sprawach dotyczących stosowania kodeksu CACM.
Pod koniec marca urzędnicy Holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków (ACM) wkroczyli do biur firmy działającej na ryynku energii […]
Prezes URE 29 marca 2019 r. zatwierdził Metodę wyznaczania cen referencyjnych w zakresie sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych […]
W dyskusjach często podnosi się argument, że obecny rynek energii nie wycenia odpowiednio wszystkich kosztów. I tak rzeczywiście jest. Jednak […]
Sukces negocjatorów Ministerstwa Energii w sprawie nowych kompetencji Europejskiej Agencji Regulatorów Energii (ACER)
Unia Europejska stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest przejście z energetyki węglowej na energię ze źródeł odnawialnych. Jednym z elementów […]
11. czerwca Unia Europejska zrobiła kolejny krok w kierunku integracji wewnętrznego rynku energii poprzez przedefiniowanie roli Agencji ds […]
Paweł Pikus, Zastępca Dyrektora w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Energii, w wyniku głosowania na posiedzeniu Komitetu Stałych […]