URE rozpoczyna monitoring wykonania obowiązków wynikających z ustawy prądowej

11 marca 2020, 13:45 Alert
żarówka energia energetyka fot. Pixabay
fot. Pixabay

Prezes URE rozesłał do przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia ustawowych obowiązków. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzupełnienia ankiet do 10 kwietnia tego roku. 

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że pierwszego stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny energii elektrycznej i nakładającej na sprzedawców określone obowiązki. Dotyczyły one między innymi: dostosowania cen do poziomu z 2018 roku, odpowiednich zmian umów z odbiorcami, czy ponownego wystawiania faktur. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza teraz, jak przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków.

Każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą (obrotem) energii elektrycznej w 2019 roku, był zobowiązany do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe – ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 roku.

Prezes URE przygotował specjalną ankietę i wezwał spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku. Urząd niejednokrotnie przypominał przedsiębiorstwom obrotu o konieczności wprowadzenia stosownych zmian związanych z ustawą prądową, a o przygotowaniach do całościowego monitorowania rynku prezes URE informował już w styczniu.

Ustawa prądowa przewiduje sankcje za jej nieprzestrzeganie, a prezes URE jest organem właściwym do przeprowadzenia weryfikacji i nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie zrealizowali zobowiązań ustawowych.

Przedsiębiorcy mogą pobrać ankiety ze strony internetowej URE.

Urząd Regulacji Energetyki