URE: Wzrost importu LNG o prawie jedną piątą

31 marca 2020, 14:15 Alert
URE
Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

186 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, a 99 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym na koniec czwartego kwartału 2019 roku.

Ceny gazu w czwartym kwartale 2019 roku

W czwartym kwartale 2019 roku wolumen gazu dostarczonego w ramach obrotu hurtowego w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym wyniósł 11 270 301 MWh (średnia cena wynosiła 90,37 zł/MWh), natomiast wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na giełdzie towarowej wyniósł 44 268 683 MWh (średnia cena wynosiła 91,41 zł/MWh).

W wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. wolumen dostarczonego wysokometanowego gazu ziemnego wyniósł:

  • na rynku RDNG (Rynek Dnia Następnego Gazu)    5 683 479 MWh,
  • na rynku RDBG (Rynek Dnia Bieżącego Gazu)  2 056 243 MWh,
  • na rynku terminowym z dostawą gazu (RTTG) 36 528 961  MWh.

Więcej LNG

W sieci przesyłowej, w porównaniu do ostatniego kwartału 2018 roku, w czwartym kwartale 2019 roku ilość gazu wysokometanowego przepływającego przez polski system przesyłowy spadła o 2,7 procent. Dostawy gazu wysokometanowego z UE były niższe o 51,4 procent., a dostawy gazu terminalem LNG wzrosły o 18,2 procent.

URE/ Mariusz Marszałkowski