Gawin: Rynek energii jest coraz bardziej zdecentralizowany

29 czerwca 2020, 11:45 Energetyka

Na konferencji EuroPOWER & OZE Power prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin opowiedział o zmianach zachodzących obecnie na rynku energii.

Prezes URE o zmianach na rynku energii

– Jako Polska i Europa jesteśmy świadomi, że jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej, duża zmiana nastąpiła w polityce Unii Europejskiej, która coraz bardziej skupia się na polityce klimatycznej – powiedział Rafał Gawin.

– Obecna formuła rynku się wyczerpała, rynek się zmienia z rynku scentralizowanego w kierunku zdecentralizowanego. Jesteśmy świadkami segmentacji rynku. Mamy duże jednostki systemowe, która sprzedaje energię w bardzo dużej ilości. Cena uwzględnia koszt bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony mamy innych uczestników objętych systemem aukcyjnym. Do tego dochodzi handel z zagranicą – kiedy system tego potrzebował, importowaliśmy bardzo dużo energii. Konkurencja jest wymierna i widać jej efekty. Rynek sam nie rozwiąże problemów naszej energetyki, do tego trzeba narzędzi systemowych, jak rynek mocy. Mamy zapowiedzi rozwiązań systemowych dla energetyki opartej na paliwach kopalnych – powiedział prezes URE.

Opracowanie: Michał Perzyński