TAG: NIK
Udzielana pomoc publiczna nie wpływa w zauważalny sposób na podwyższenie innowacyjności polskiej gospodarki. NIK zwraca uwagę, że środki […]
Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energetyki i skarbu państwa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr […]
W Polsce brakuje skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami; zbierające je firmy są praktycznie poza […]
W Polsce zidentyfikowano niemal 14 tys. złóż kopalin, z czego jedynie nieco ponad 5 tys. jest zagospodarowanych – alarmuje NIK w raporcie […]
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informację o wynikach kontroli „Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych”. Polska, […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski udzielił wywiadu dla Polskiego Radia 24. Opowiedział tam o […]
Od 2014 roku apelowałem o ujawnienie zastrzeżonej części raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat negocjacji warunków kontraktu jamalskiego […]
Nieprawidłowości w działaniach ministra gospodarki w zakresie uzgadniania porozumień gazowych z Gazpromem w latach 2009-2010 – wytknęła […]
Dzisiaj w Kancelarii Premiera odbędzie się konferencja prasowa pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra […]
W ostatnim tygodniu media podchwyciły temat kontroli NIK w obszarze energetyki. Konkretnie dwóch – jednej z już opublikowanym raportem […]
Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację Programu polskiej energetyki jądrowej – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez […]
Chociaż w mijającym roku pisałem głównie o czarnych łabędziach w sektorze ropy to w tym okresie sektor gazu spotkało kilka niespodziewanych […]
Polska nie określiła i nie prowadziła spójnej polityki koncesyjnej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż miedzi i węglowodorów, w tym […]
„Dziennik Gazeta Prawna” twierdzi, że dotarł do raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego m.in. poszukiwania gazu łupkowego, z […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, który stoi na czele międzyresortowego zespołu do spraw budowy […]
Posłuchaj naszej debaty