NIK zaangażuje się w akcję edukacyjną na rzecz czystego powietrza

26 listopada 2018, 11:15 Alert
nik najwyższa izba kontroli
Źródło: Wikipedia

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym w sprawie akcji edukacyjnej dotyczącej wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Jak podkreśla NIK, Polacy wciąż używają starych pieców, głównie na niskiej jakości, tani węgiel, co jak przyznaje Izba często jest wynikiem wzgędów ekonomicznych. Jednocześnie NIK zaznacza, że wielokrotnie informowała o stanie powietrza w Polsce i działaniach, które mają wpłynąć na jego poprawę. Niestety ustalenia nie są optymistyczne, dlatego Izba włącza się w promowanie ochrony powietrza.

– Wspólnie będziemy informować o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie, pochodzących m. in. z domowych urządzeń grzewczych, lokalnych kotłowni czy transportu samochodowego – powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas uroczystości podpisania porozumienia. Zgodnie z nim NIK będzie podejmować i realizować inicjatywy związane z uświadamianiem Polaków, jak w codziennym życiu mogą ograniczać zanieczyszczenia. Wspólnie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym będzie też informować o stanie jakości powietrza w Polsce.

NIK podkreśla, że poprawa stanu jakości powietrza dla Izby jest sprawą priorytetową. Oprócz cyklicznych raportów o stanie jakości powietrza i ocenach działań mających na celu poprawę jego stanu NIK podjęła współpracę z Bankiem Światowym, który zamierza rozszerzyć swą pomoc dla Polski w tej dziedzinie. Jednym z elementu edukacji społeczeństwa jest specjalny film przygotowany w Izbie, który ma uświadomić widzom jak zła jest jakość powietrza. NIK będzie też prezentować ustalenia i wyniki swoich kontroli na zbliżającym się Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach.

CIRE.pl