NIK zaangażuje się w akcję edukacyjną na rzecz czystego powietrza

26 listopada 2018, 11:15 Alert

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym w sprawie akcji edukacyjnej dotyczącej wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli. Źródło: Wikipedia
Siedziba Najwyższej Izby Kontroli. Źródło: Wikipedia

Jak podkreśla NIK, Polacy wciąż używają starych pieców, głównie na niskiej jakości, tani węgiel, co jak przyznaje Izba często jest wynikiem wzgędów ekonomicznych. Jednocześnie NIK zaznacza, że wielokrotnie informowała o stanie powietrza w Polsce i działaniach, które mają wpłynąć na jego poprawę. Niestety ustalenia nie są optymistyczne, dlatego Izba włącza się w promowanie ochrony powietrza.

– Wspólnie będziemy informować o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie, pochodzących m. in. z domowych urządzeń grzewczych, lokalnych kotłowni czy transportu samochodowego – powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas uroczystości podpisania porozumienia. Zgodnie z nim NIK będzie podejmować i realizować inicjatywy związane z uświadamianiem Polaków, jak w codziennym życiu mogą ograniczać zanieczyszczenia. Wspólnie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym będzie też informować o stanie jakości powietrza w Polsce.

NIK podkreśla, że poprawa stanu jakości powietrza dla Izby jest sprawą priorytetową. Oprócz cyklicznych raportów o stanie jakości powietrza i ocenach działań mających na celu poprawę jego stanu NIK podjęła współpracę z Bankiem Światowym, który zamierza rozszerzyć swą pomoc dla Polski w tej dziedzinie. Jednym z elementu edukacji społeczeństwa jest specjalny film przygotowany w Izbie, który ma uświadomić widzom jak zła jest jakość powietrza. NIK będzie też prezentować ustalenia i wyniki swoich kontroli na zbliżającym się Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach.

CIRE.pl