TAG: Gospodarka odpadami

18 czerwca odbyła się inauguracja koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski”, nowej inicjatywy Pracodawców RP, skierowanej do […]
Połączenie polityki klimatycznej z polityką energetyczną w jednym ministerstwie jest absolutnie zasadne – podkreślił w czwartek […]
Gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa dla sektora energetycznego i trend, od którego nie ma odwrotu – podkreślali uczestnicy dyskusji […]
– Ubiegły rok przyniósł istotną zmianę dotyczącą gospodarki odpadami i ubocznymi produktami spalania. Widać tendencję zmierzającą do […]
PGE chce zazielenić nie tylko energetykę, ale również ciepłownictwo w oparciu o niskoemisyjną kogenerację. Prezes PGE Energia Ciepła Wojciech […]
Powinniśmy dążyć do tego, by jak najmniej śmieci wywozić na wysypisko; docelowo powinno to być nie więcej niż 10 proc. wszystkich odpadów […]
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to zyskujący na popularności koncept, który może stanowić odpowiedź na niektóre z wyzwań naszych […]
Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który kosztuje Polskę rocznie ponad 111 mld złotych. W rozmowie z portalem BiznesAlert.pl Damian […]
Już niebawem wiadomo będzie, czy UE ostatecznie odetnie środki i dotacje na budowę instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych […]
Okazuje się, że Unii Europejskiej jest coraz bliżej do „społeczności recyklingu”, jednak przed krajami Wspólnoty jest jeszcze dużo […]
We wrześniu ruszamy z największym programem termomodernizacji, który skutkować ma niższymi rachunkami za energię – zapowiedział w […]
W ostatnich miesiącach obwód moskiewski stał się ośrodkiem protestów społecznych przeciwko problemom środowiskowym, powodowanym przez […]
Ułatwienia dla przedsiębiorców, związane przede wszystkim z uproszczeniem procedury obiegu dokumentów w przypadku gospodarowania odpadami […]
W Polsce brakuje skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami; zbierające je firmy są praktycznie poza […]
Inspekcja środowiska będzie ścigać za przestępstwa środowiskowe, a jej kontrole będą mogły być prowadzone o każdej porze dnia i nocy […]
Całodobowe kontrole, nowe narzędzia i uprawnienia, przewiduje skierowany przez MŚ do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony […]
Europosłowie przyjęli dziś pakiet dokumentów określający cele redukcji odpadów oraz ustanawiający ambitną, stabilną i długofalową […]
Makulatura, plastiki i szkło są chodliwym towarem, ale tylko według unijnych teorii. W praktyce w Polsce na surowce nie ma chętnych – pisze […]
ONZ szacuje, że w połowie tego stulecia dwie trzecie światowej populacji będzie zamieszkiwać małe i duże miasta. To oznacza szereg wyzwań, […]
Ściślejsza kontrola przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości, czy zmiana przepisów dot. bazy danych o […]
Uruchomienie od 1 stycznia 2019 roku elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarki odpadami, w skrócie BDO – to […]
Polską gospodarkę musimy przestawić na tory bardziej zasobooszczędne, by odpad traktować jako surowiec – ocenił wiceminister środowiska […]
Z ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat działania systemu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych płyną […]
O tym, czy jesteśmy gotowi na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) w czasie panelu na Forum Ekonomicznym rozmawiali Anna Pawlak-Kuliga prezes IKEA […]
Komisja Europejska potwierdziła 2 sierpnia br., że Polska wypełniła warunki wstępne w obszarze gospodarki odpadami i tym samym będzie mogła […]
Food2Waste2Food to międzynarodowy projekt badawczy mający na celu zwiększenie efektywności wykorzystania odpadów, tańszą produkcję żywności […]
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli o gospodarowaniu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym potwierdza nasze zastrzeżenia, co do […]
Pod koniec maja odbędą się negocjacje w czasie, których zostanie podjęta ostateczna decyzja co do tzw. poziomów recyklingu, które będą celem […]
Przepisy dotyczące postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, które wejdą w życie w 2018 roku, mają uszczelnić rynek. Ustawa wprowadza […]
Masa zebranych elektrośmieci wynosi obecnie około 5 kg w przeliczeniu na mieszkańca, a do 2021 roku musi wzrosnąć do 11 kg. Eksperci zwracają […]
Najwyższa Izba Kontroli ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako […]
Finansowanie obecnego systemu gospodarki odpadami jest wadliwe i nieefektywne – uważa Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Mimo że ustawa […]
Szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego – tak od 1 lipca będą […]
– Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów. W tym celu opracowaliśmy nowe przepisy, które uporządkują i ujednolicą sposoby […]
Od lipca wejdą ujednolicone zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na 4 frakcje: szkło, papier, odpady ulegające […]
W rozmowie z Portalem Samorządowym wiceminister środowiska Sławomir Mazurek zaprzeczył informacjom o planach budowy w Polsce 71 spalarni. Według […]
Jak możemy przeczytać na stronie TerraCycle, organizacji zajmującej się szeroko rozumianymi odpadami, „ponad 63 milionów ludzi w 20 krajach […]
Reforma handlu emisjami oraz gospodarka odpadami to główne tematy poruszane podczas Rady UE ds. Środowiska (ENVI), która odbyła się 19 grudnia […]
Polska w rankingu poziomu recyklingu państw UE klasyfikuje się dużo poniżej średniej unijnej. Ministerstwo Środowiska pracuje nad […]
RAPORT Tomasz Styś Instytut Sobieskiego Kilka tygodni temu Ministerstwo Środowiska poinformowało, że pomiędzy rokiem 2014 i 2015 poziom […]
Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet o gospodarce odpadami stawia przed Polską ambitne cele dotyczące recyklingu i składowania odpadów […]
Wprowadzenie tzw. „testu wsadu” dla każdej grupy elektrośmieci przetwarzanej w przedsiębiorstwie oraz coroczne, co najmniej 16-stogodzinne […]
KOMENTARZ Julia Michalak Analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 17 października, na Radzie ds. Środowiska, po raz pierwszy unijni […]
Specjaliści związani z branżą gospodarowania odpadami zwracają uwagę na to, że system segregacji odpadów w Polsce jest skomplikowany i mało […]
ROZMOWA W przekonaniu eksperta ds. gospodarki odpadami Michała Pacy, Polska ma jeszcze dużo do zrobienia w zakresie promocji i wdrażania zasad […]