Gospodarka o obiegu zamkniętym nie bez kontrowersji

25 maja 2017, 06:00 Alert

Pod koniec maja odbędą się negocjacje w czasie, których zostanie podjęta ostateczna decyzja co do tzw. poziomów recyklingu, które będą celem na najbliższe lata.

Brak dalszych działań mobilizujących poszczególne kraje do szybszego prowadzenia programów zwiększających poziomy recyklingu nie służą ani gospodarkom ani środowisku. Dlatego organizacje pozarządowe postanowiły wyjść z inicjatywą.

Skierowanie pytań bezpośrednio do państw członkowskich Unii Europejskiej miało na celu sprawdzenie ich gotowości do działania. O to czy 65% poziom recyklingu jest możliwy do osiągnięcia (a nie 70% jak proponowano wcześniej) zapytały trzy organizacje: European Environmental Bureau skupiające 140 organizacji zaangażowanych w ochronę środowiska, Friends of the Earth Europe i Zero Waste Europe.

Tylko 10 na 28 państw członkowskich odpowiedziało pozytywnie. Oznacza to, że 18 państw ma zastrzeżenia co do możliwości wprowadzenia 65% poziomów recyklingu odpadów.

Circular Economy ma stać się jednym z filarów zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Idea sama w sobie jest ciekawym przejściem od konsumpcji bez ograniczeń do zrównoważonego rozwoju.

Krajami, które będą wspierać majowe negocjacje w kierunku osiągnięcia do 2030 roku 65% poziomu recyklingu odpadów są m.in.: Belgia, Francja, Grecja, Holandia i Rumunia.

Agata Rzędowska