TAG: Elektrociepłownia Siekierki

Składowisko odpadów paleniskowych Zawady przy Elektrowni Siekierki otrzyma drugie życie. Na ten cel przeznaczono ponad 11 milionów złotych Na […]
PGNiG rozpoczyna procedury środowiskowe dla nowego bloku gazowo-parowego w warszawskiej elektrociepłowni Siekierki. Spółka PGNiG Termika z grupy […]
Prezydent Warszawy odpowiedział na list PGNiG Termiki oferującej asystę przy dystrybucji węgla zamorskiego po stolicy. Strony przerzucają się […]
PGNiG Termika zleciła opracowanie studium wykonalności podłączenia bloku gazowo-parowego (BGP) do linii wysokiego napięcia. Umowę zawarto z […]
Business Insider ostrzega, że Warszawę mogą czekać niedobory energii przez kryzys energetyczny, więc ratusz podejmuje działania na rzecz […]
Elektrociepłownia Siekierki będzie modernizowana. PGNiG Termika podkreśla, że odwołana inwestycja w biomasę nie wyklucza realizacji innych scenariuszy.
PGNiG Termika planowała budowę bloku na biomasę i RDF w 2023 roku, który zapewniłby energię i ciepło mieszkańcom Warszawy. Odstępuje od tych […]
Spółka PGNiG Termika poinformowała, że rozpoczynają się konsultacje w sprawie budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki […]
Komisja Europejska ma przedstawić dziś strategię metanową. Lobbyści już pracują nad tym by wykorzystać regulacje, które będą jej […]
W obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa kluczowe znaczenie dla państwa i obywateli ma nie tylko sprawnie działający system opieki […]
Warszawskie siostry, czyli Elektrociepłownie Siekierki i Żerań od dawna zmieniają oblicze. Ukoronowaniem ich przemiany będzie budowa bloków […]
PGNiG Termika nie porzuca planów budowy bloku parowo-gazowego w elektrociepłowni na warszawskich Siekierkach. Miałby on zastąpić wysłużone […]
– Ubiegły rok przyniósł istotną zmianę dotyczącą gospodarki odpadami i ubocznymi produktami spalania. Widać tendencję zmierzającą do […]
Od grudnia 2017 roku przy Elektrociepłowni Siekierki funkcjonuje Zakład Separacji Popiołów, który umożliwia ponowne ich wykorzystanie.