Ruszają konsultacje w sprawie budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki

2 grudnia 2021, 06:45 Alert

Spółka PGNiG Termika poinformowała, że rozpoczynają się konsultacje w sprawie budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki. Rozpoczęcie budowy nowoczesnej, ekologicznej jednostki wielopaliwowej zostało zaplanowane na 2023 rok.

Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: Wikimedia
Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: Wikimedia

PGNiG Termika podała, że rozpoczęcie budowy jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki nastąpi w trzecim kwartale 2023 roku, a jej zakończenie w czwartym kwartale 2026 roku. Miks paliwowy będzie stanowiła biomasa (80 procent) oraz paliwo alternatywne RDF (20 procent).

PGNiG wymieniła cele środowiskowe inwestycji. Podkreśla, że projekt wpisuje się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład) i poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych przyczynia się do redukcji emisji CO2 (od 300 do 400 tys. ton rocznie).

– Inwestycja zwiększa udział ciepła odnawialnego, realizując wymagania: dyrektywy RED II, wymogów dla dla efektywnych systemów ciepłowniczych oraz spełnienia norm dla podłączania nowych budynków. Dodatkowo, budowa jednostki nisko i zeroemisyjnej wpisuje się w bilans odpadów komunalnych przeznaczonych do termicznego przekształcania. Celem planowanej inwestycji jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej. Magazynowanie odpadów na terenie elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kiku -dniowe magazynowanie), a odpady będą odizolowane od otocznia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo, zostaną zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów zwęgla aktywnego – czytamy w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że boczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne; nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

– Inwestycja poprzez odzysk energii z odpadów wpłynie na ograniczenie cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przyczyni się do ograniczenia cen ciepła wynikających z rosnących kosztów CO2 i paliw kopalnych. Dodatkowo, gospodarka o obiegu zamkniętym pozwoli na odzyskanie części energii traconej wraz z odpadami oraz wykorzystanie jej na potrzeby podgrzewu wody i centralnego ogrzewania dla mieszkańców – czytamy. Zdaniem PGNiG Termika, ciepło systemowe to najlepszy sposób ograniczenia smogu i poprawy jakości powietrza w mieście.

PGNiG Termika/Jędrzej Stachura