TAG: Blaski i cienie ciepłownictwa powiatowego

Jeszcze rok temu Kraków uchodził za miasto–symbol najgorszej jakości powietrza. Po wprowadzeniu zakazu palenia węglem i drewnem w samym […]
Geotermia może dostarczać stabilne, czyste i tanie ciepło na potrzeby miast. Kolejne polskie samorządy zaczynają sobie zdawać z tego sprawę i […]
Warszawskie siostry, czyli Elektrociepłownie Siekierki i Żerań od dawna zmieniają oblicze. Ukoronowaniem ich przemiany będzie budowa bloków […]
Zachodniopomorska miejscowość Borne Sulinowo to świadek historii, ale także przestrzeń rozwoju ciepłownictwa przyszłości. Narodowy Fundusz […]
Tarnów jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych i gospodarczych w Małopolsce. Posiada także najnowocześniejszy system […]
Polska ma istotny potencjał źródeł geotermalnych, jednak dopiero w latach 90 XX wieku zaczęły one być wykorzystywane jako niskoemisyjne […]