Jakóbik: Dawniej broń jądrowa, dziś ciepłownictwo przyszłości

19 grudnia 2019, 07:30 Środowisko

Zachodniopomorska miejscowość Borne Sulinowo to świadek historii, ale także przestrzeń rozwoju ciepłownictwa przyszłości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparł tam projekt ciepłowni na biomasę.

Instalacje jądrowe w Bornym Sulinowie. Fot. UM Borne Sulinowo
Instalacje jądrowe w Bornym Sulinowie. Fot. UM Borne Sulinowo

Miasto umiejscowione w pobliżu jeziora Pile ma bogatą historię, bo mieścił się w nim kolejno garnizon niemiecki i sowiecki. Sowieci przetrzymywali tu broń jądrową w magazynie dostępnym współcześnie dla zwiedzających. Z tego względu otrzymało prawa miejskie dopiero w 1993 roku. Co ciekawe, jest to najmniejsze miasto Polski liczące niecałe 5000 mieszkańców w 2017 roku.

Wsparcie NFOŚiGW sprawiło, że Borne Sulinowo zyska całkowicie czystą energię cieplną do końca 2019 roku. Projekt ma kosztować 23,3 mln złotych, a dofinansowanie sięgnie 14,1 mln złotych. Warto nadmienić, że kotłownia w Bornem Sulinowie powstała w 2019 roku dzięki 5 mln złotych wsparcia unijnego pozyskanemu dzięki staraniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki temu miasto posiada już pierwsze kotły biomasowe dające czyste ciepło.

Projekt polega na budowie kotłowni opalanej biomasą pozwalającej wytwarzać energię cieplną ze źródeł odnawialnych o mocy 4,90 MWt. Inwestycja da określony efekt ekologiczny. Dotychczas kotłownia pracowała w oparciu o trzy kotły biomasowe po 2 MW mocy każdy dwa zasilane olejem opałowym po 3,3 MW mocy. Emitowała przez to 6044,35 mg CO2 rocznie. Kotły na paliwo emisyjne były włączane w razie ekstremalnych mrozów. Chociaż posiadają instalacje ograniczające emisję (odpylacze cyklonowe), to nie pozwalają one całkowicie jej usunąć. Dwa nowe kotły biomasowe pozwolą osiągnąć ten cel. – Celem jest zastąpienie istniejących kotłów olejowych kotłami na biomasę, efektem ekologicznym rozliczanym w ramach naszej umowy jest redukcja emisji CO2 o 100 procent względem stanu wyjściowego – podsumowuje biuro Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Efekt ekologiczny na skalę lokalną polega na redukcji emisji NOx i SOx ze spalania oleju opałowego, jednakże ta redukcja nie jest rozliczana w ramach naszej umowy.

Efekt ekologiczny możliwy dzięki wsparciu NFOŚiGW wesprze działania Urzędu Miejskiego na czele z Burmistrzem, który podjął się walki ze smogiem poprzez akcję społeczną na rzecz promocji ocieplania domostw. Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 w gminie Borne Sulinowo wynosi 20-25 μg/m³ i 10-15 μg/m³ pyłem PM 2,5. Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM 2,5 – 25 µg/m3. Oznacza to, że opisywana miejscowość nie ma tak tragicznego zapylenia jak najbardziej nim dotknięte obszary Polski, ale inwestycja zrealizowana przy wsparciu NFOŚiGW pomoże podnieść standard szczególnie istotny z punktu widzenia turystyki tak istotnej dla gospodarki tego obszaru.

Borne Sulinowo oferuje odwiedzającym atrakcje turystyczne, ale także historyczne. Bogata przyroda otaczająca miasto sprawia, że turyści odwiedzają już nie tylko cmentarz sowiecki czy stare obiekty wojskowe, ale także na przykład rezerwat Diabelskie Pustacie. Walka o czyste powietrze, której częścią jest zapewnienie czystych źródeł ogrzewania, przyłoży się do promocji Bornego Sulinowa.

Materiał został opracowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejLogo NFOŚiGW