PGNiG Termika planuje podłączenie nowego bloku w Siekierkach do sieci

12 sierpnia 2022, 15:45 Alert

PGNiG Termika zleciła opracowanie studium wykonalności podłączenia bloku gazowo-parowego (BGP) do linii wysokiego napięcia. Umowę zawarto z firmą projektowo-doradczą ILF Consulting Engineers – podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: upload.wikimedia.org
Elektrociepłownia Siekierki. Źródło: upload.wikimedia.org

Plany podłączenia BGP

Blok zaprojektowany na terenie warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki  zostanie połączony z linią 220 kV PSE w relacji Piaseczno-Mory w rejonie Sokołowa. Będzie tym samym stanowić jeden z zasadniczych elementów planowanej w latach 2024/2028 gruntownej modernizacji rzeczonej elektrociepłowni. Blok gazowo-parowy przyczyni się również do dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej i cieplnej, tak potrzebnych do zabezpieczenia rosnącego zapotrzebowania energetycznego Warszawy. Zakończenie wszystkich prac projektowych planuje się na grudzień 2023 roku.

– Zgodnie z przyjętym założeniem, opracowana trasa wyprowadzenia mocy z BGP do sieci PSE powinna w jak największym stopniu uwzględniać wszystkie aspekty, w tym społeczne i środowiskowe. Przyjęty do realizacji wariant trasy wyprowadzenia mocy będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w istniejącą zabudowę mieszkaniową i obszary przyrodnicze oraz w jak największym stopniu wykorzystywał istniejące korytarze infrastrukturalne innych obiektów liniowych – informuje spółka.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku. Grupa prowadzi krajowe wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Importuje też błękitne paliwo do Polski. Oprócz tego zajmuje się podziemnym magazynowaniem gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż węglowodorów w kraju i za granicą. Świadczy też usługi geologiczne, geofizyczne i poszukiwawcze. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 milionów złotych w 2021 roku.

PGNiG Termika/ISBNews/Szymon Borowski

Warszawa szykuje się do reglamentacji energii na wypadek problemów. PGNiG Termika uspokaja