TAG: ILF Polska

PGNiG Termika zleciła opracowanie studium wykonalności podłączenia bloku gazowo-parowego (BGP) do linii wysokiego napięcia. Umowę zawarto z […]
Kabel podmorski mający połączyć Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie wymaga badań dna morskiego. Są prowadzone pod nadzorem firmy ILF […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska należąca do międzynarodowej grupy inżynieryjno-konsultingowej należąca pomoże litewskiemu operatorowi […]
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. został Inżynierem Kontraktu dla przebudowy kluczowego gazociągu dostarczającego gaz z Rosji do Unii Europejskiej.