Trwają przygotowania do budowy Harmony Link

4 sierpnia 2020, 06:30 Alert

Firma ILF Consulting Engineers Polska należąca do międzynarodowej grupy inżynieryjno-konsultingowej należąca pomoże litewskiemu operatorowi sieci przesyłowej (Litgrid) oraz polskiemu operatorowi (Polskie Sieci Przesyłowe) przy budowie podmorskiego połączenia elektroenergetycznego Harmony Link wartego 680 mln euro.

Kabel HVDC. Fot. NKT
Kabel HVDC. Fot. NKT

Przygotowania do budowy Harmony Link

ILF Consulting Engineers Polska opracuje specyfikacje techniczne procedur przetargowych dotyczących podmorskich stacji kablowych najważniejszych elementów projektu Harmony Link na mocy kontraktu o wartości 1,37 mln euro podpisanego w czerwcu 2020 roku. Spółka pomoże także w przygotowaniu pozostałej dokumentacji projektowej. Ma ocenić ryzyko związane z układaniem kabla i zadbać o pozwolenie na jego budowę w szwedzkiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Doradzą również w innych kwestiach. – Połączenie morskie z Polską to szczególnie ważny i złożony projekt – powiedział Daivis Virbickas, prezes Litgrid.

ILF Consulting Engineers Polska podpisała w listopadzie 2019 roku mowę z operatorami systemów przesyłowych w Polsce (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i na Litwie (Litgrid) w sprawie doradztwa technicznego. Zobowiązywała ona ILF do określenia szlaku Harmony Link, a także wsparcie PSE i Litgrid podczas przetargu na wykonawcę badania dna morza oraz przy nadzorze nad realizacją badań.

ILF pomoże przy budowie Harmony Link

Synchronizacja

330-kilometrowy podmorski kabel HVDC o mocy 700 megawatów ma na celu synchronizację bałtyckich sieci elektroenergetycznych z systemem Europy kontynentalnej przez Polskę do 2025 roku. Obecnie Litwa, Łotwa i Estonia wraz z Rosją i Białorusią funkcjonują w systemie BRELL, którego częstotliwość jest kontrolowana przez Rosję. Podłączenie do sieci Europy kontynentalnej i pozwoli krajom bałtyckim na pracę w częstotliwości europejskiej w trybie synchronicznym z Polską, Niemcami i innymi krajami Europy kontynentalnej w 2025 roku.

Prace przygotowawcze do budowy Harmony Link trwają od początku 2019 roku. Studium trasy na Morzu Bałtyckim zostało przygotowane do stycznia 2020 roku. W grudniu rozpoczęły się prace planistyczne. W marcu 2020 roku PSE i Litgrid ogłosiły przetarg na przeprowadzenie badań dna morskiego, a w lipcu Litgrid ogłosił przetarg na usługi doradcze. Harmony Link będzie drugim połączeniem wysokiego napięcia prądu stałego łączącym Polskę z Litwą. Od 2016 roku działa połączenie lądowe LitPol Link.

Litgrid/Bartłomiej Sawicki

Budowa Harmony Link rozpocznie się w 2023 roku