ILF pomoże przy budowie Harmony Link

26 listopada 2019, 13:15 Energetyka
synchronizacja
Synchronizacja. Grafika: BiznesAlert.pl

Firma ILF Consulting Engineers Polska podpisała umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy (Litgrid) na doradztwo techniczne dla planowanego podmorskiego kabla prądu stałego (HVDC) Harmony Link, który połączy oba państwa.

Zadaniem ILF jest określenie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badania dna morza oraz nadzór nad realizacją badań. Przepustowość połączenia wyniesie ok. 700 MW.

Nowy kabel pozwoli na rozwój jednolitego, europejskiego rynku energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości prowadzenia handlu i zwiększy bezpieczeństwo dostaw w całym regionie.

ILF Consulting Engineers Polska jest inżynierską firmą projektowo-doradczą, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i konstrukcje oraz ropa, gaz i przemysł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Litgrid jest operatorem systemu przesyłowego na Litwie. Odpowiada za stabilną pracę systemu elektroenergetycznego, przesył mocy i zapewnienie możliwości konkurencji na krajowym rynku energii elektrycznej.

ILF Consulting Engineers Polska

Minister energetyki Litwy dla BA24: Harmony Link jest bezpieczny (ROZMOWA)