TAG: Litgrid
Litewski operator sieci elektrycznej Litgrid ogłosił przetarg na przebudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej z Obwodem Kaliningradzkim […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że rząd zatwierdził poprawki do ustawy o synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw […]
Minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas opowiada BiznesAlert.pl o Gazociągu Polska-Litwa, współpracy gazowej i naftowej z Polską oraz […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że znajduje się w trakcie przygotowywania propozycji lokalizacji i oceny potencjału farm wiatrowych na […]
Znamy podział prac i kosztów między Polakami i Litwinami przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link, dzięki któremu system […]
Pod koniec grudnia 2019 roku Politechnika Kowieńska oraz litewski operator systemu elektroenergetycznego Litgrid zawarły sześciomiesięczną […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska podpisała umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy […]
Spór między Litwą a Łotwą o import energii z elektrowni jądrowej budowanej w Ostrowcu na Białorusi będzie musiała rozstrzygać Komisja […]
Ministerstwo energetyki Litwy opracowało plan działań i środków, mających na celu przeprowadzenie procesu synchronizacji sieci […]
Dziennik Gazeta Prawna opublikował opinię sugerującą, że budowa Harmony Link mającego uniezależnić kraje bałtyckie od postsowieckiego […]
Trwają spekulacje na temat możliwości zakłócenia prac przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link między Polską a Litwą […]
Operator litewskich sieci elektroenergetycznych Litgrid rozpoczyna przygotowania do realizacji projektu Harmony Link, czyli podwodnego połączenia […]
ENTSO-E ogłosiła, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego […]
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]