TAG: Litgrid
Pod koniec grudnia 2019 roku Politechnika Kowieńska oraz litewski operator systemu elektroenergetycznego Litgrid zawarły sześciomiesięczną […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska podpisała umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy […]
Spór między Litwą a Łotwą o import energii z elektrowni jądrowej budowanej w Ostrowcu na Białorusi będzie musiała rozstrzygać Komisja […]
Ministerstwo energetyki Litwy opracowało plan działań i środków, mających na celu przeprowadzenie procesu synchronizacji sieci […]
Dziennik Gazeta Prawna opublikował opinię sugerującą, że budowa Harmony Link mającego uniezależnić kraje bałtyckie od postsowieckiego […]
Trwają spekulacje na temat możliwości zakłócenia prac przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link między Polską a Litwą […]
Operator litewskich sieci elektroenergetycznych Litgrid rozpoczyna przygotowania do realizacji projektu Harmony Link, czyli podwodnego połączenia […]
ENTSO-E ogłosiła, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego […]
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]
Zdaniem prezesa Litgrid integracja rynków energii elektrycznej nie zależy tylko od budowy połączeń elektroenergetycznych, ale także regulacji i […]
Według eksperta NATO sprawnemu funkcjonowaniu projektu Harmony Link może zagrozić Rosja, więc potrzebny jest plan współpracy uzgodniony z jej udziałem.
Państwa bałtyckie przygotowują się do rozwodu z systemem elektroenergetycznym Wspólnoty Niepodległych Państw. Pomoże w tym projekt Harmony […]
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka wiąże się ze zobowiązaniami dotyczącymi synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i […]
Energetyka musi być otwarta na nowe technologie, które będą determinowały przyszłe modele biznesowe w sektorze – podkreślali uczestnicy […]