TAG: Litgrid

Operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie rozważają rewizję projektu megakabla Harmony Link, który miał połączyć te kraje drogą […]
Kraje bałtyckie podpisały porozumienie operatorów przesyłowych w sprawie terminu synchronizacji ich sieci elektroenergetycznych z systemem […]
Połączenie elektroenergetyczne Harmony Link mające łączyć Polskę i Litwę się opóźnia. Jednakże kraje bałtyckie nie zasypiają gruszek w […]
Operator sieci elektroenergetycznej na Litwie informuje o planie testowego odłączenia od systemu elektroenergetycznego państw byłego Związku […]
Podmorskie połączenie stałoprądowe Harmony Link miało połączyć Polskę oraz Litwę w 2025 roku. – Projekt jest prowadzony zgodnie z […]
170 mln euro pomocy finansowej na rzecz projektów realizowanych w ramach synchronizacji sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz krajach […]
Harmony Link to nowe połączenie między Polską a Litwą, które wraz z istniejącą linią napowietrzną LitPol Link ma umożliwić […]
Badania dna Morza Bałtyckiego na całej długości Harmony Link, rozpoczęte w lutym 2021 roku, zostały zakończone. ILF Consulting Engineers […]
PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu […]
We wtorek rano najpotężniejszy autotransformator w krajach bałtyckich został pomyślnie dostarczony i rozładowany do stacji konwertorowej LitPol […]
Litewski Ignitis będzie sprzedawał LNG w Polsce po uruchomieniu Gazociągu Polska-Litwa.
Kabel podmorski mający połączyć Polskę i Litwę przez Morze Bałtyckie wymaga badań dna morskiego. Są prowadzone pod nadzorem firmy ILF […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid podpisały umowę z konsorcjum MEWO na badania dna Morza Bałtyckiego wzdłuż planowanej trasy kabla […]
Litewski operator sieci przesyłowych energii elektrycznej Litgrid potwierdził w raporcie tygodniowym, że elektrownia jądrowa na Białorusi […]
Czy Litwa pomimo deklaracji nadal odbiera energię z Białorusi? – Część fizycznego przepływu energii elektrycznej na Litwę z Białorusi […]
Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, podpisał umowę z niezależną firmą konsultingową Teshmont Consultants LP […]
Epidemia koronawirusa nieznacznie opóźniła rozbudowę litewsko-polskiego łącza energetycznego LitPol Link w Alytusie na Litwie, gdzie przebiega […]
Litewski operator systemu elektroenergetycznego Litgrid przeprowadzi w sierpniu testy pracy systemu częściowo wyizolowanego. W ten sposób sprawdzi […]
Litewski operator sieci elektrycznej Litgrid ogłosił przetarg na przebudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej z Obwodem Kaliningradzkim […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że rząd zatwierdził poprawki do ustawy o synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw […]
Minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas opowiada BiznesAlert.pl o Gazociągu Polska-Litwa, współpracy gazowej i naftowej z Polską oraz […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że znajduje się w trakcie przygotowywania propozycji lokalizacji i oceny potencjału farm wiatrowych na […]
Znamy podział prac i kosztów między Polakami i Litwinami przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link, dzięki któremu system […]
Pod koniec grudnia 2019 roku Politechnika Kowieńska oraz litewski operator systemu elektroenergetycznego Litgrid zawarły sześciomiesięczną […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska podpisała umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy […]
Spór między Litwą a Łotwą o import energii z elektrowni jądrowej budowanej w Ostrowcu na Białorusi będzie musiała rozstrzygać Komisja […]
Ministerstwo energetyki Litwy opracowało plan działań i środków, mających na celu przeprowadzenie procesu synchronizacji sieci […]
Dziennik Gazeta Prawna opublikował opinię sugerującą, że budowa Harmony Link mającego uniezależnić kraje bałtyckie od postsowieckiego […]
Trwają spekulacje na temat możliwości zakłócenia prac przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link między Polską a Litwą […]
Operator litewskich sieci elektroenergetycznych Litgrid rozpoczyna przygotowania do realizacji projektu Harmony Link, czyli podwodnego połączenia […]
ENTSO-E ogłosiła, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego […]
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]
Podmorski kabel Harmony pomiędzy Polską a Litwą będzie najbardziej efektywnym sposobem na terminową synchronizację systemów energetycznych […]
Zdaniem prezesa Litgrid integracja rynków energii elektrycznej nie zależy tylko od budowy połączeń elektroenergetycznych, ale także regulacji i […]
Według eksperta NATO sprawnemu funkcjonowaniu projektu Harmony Link może zagrozić Rosja, więc potrzebny jest plan współpracy uzgodniony z jej udziałem.
Państwa bałtyckie przygotowują się do rozwodu z systemem elektroenergetycznym Wspólnoty Niepodległych Państw. Pomoże w tym projekt Harmony […]
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka wiąże się ze zobowiązaniami dotyczącymi synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i […]
Energetyka musi być otwarta na nowe technologie, które będą determinowały przyszłe modele biznesowe w sektorze – podkreślali uczestnicy […]
Morska energetyka wiatrowa może stanowić szansę nie tylko dla elektroenergetyki, ale przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu – […]
Działające od dwóch i pół roku łącze energetyczne NordBalt o mocy 700 MW, rozpięte między szwedzkim Nybro, a litewską Kłajpedą zostanie […]
Zmieniające się uwarunkowania prawne oraz prawno-środowiskowe stymulują inwestycje w polską energetykę. Decyzjom o inwestycjach sprzyja […]
Litewski operator sieci przesyłowych Litgrid podpisał  wartą 29 mln euro umowę z zajmującą się budową dróg i mostów spółką Kauno tiltai […]
Jak czytamy w DGP, od 1 marca na Litwie obowiązują przepisy umożliwiające zablokowanie inwestycji w firmy o znaczeniu strategicznym, w tym przede […]
– Prezydent Władimir Putin został poinformowany przez Rossieti (rosyjski OSP – red.) o gotowości odcięcia interkonektorów od 2018 r […]
Rozpoczęto projekt dotyczący dynamicznego studium, które określi techniczne warunki synchronizacji krajów Bałtyckich z systemem Europy […]