Kolejne miliony z Unii popłyną by popłynął prąd między Polską a krajami bałtyckimi

27 stycznia 2022, 16:45 Alert

170 mln euro pomocy finansowej na rzecz projektów realizowanych w ramach synchronizacji sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz krajach bałtyckich popłynie z unijnego instrumentu Łącząc Europę.

Harmony Link. Fot. Litgrid
Harmony Link. Fot. Litgrid

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podają, że czterech operatorów systemów przesyłowych – PSE (Polska), AST (Łotwa), Elering AS (Estonia) i Litgrid (Litwa) – złożyło wniosek o wsparcie z Connecting Europe Facility (CEF) na sfinansowanie planowanych inwestycji w ramach projektu Faza 2 część II synchronizacji krajów bałtyckich. Wniosek został wybrany jako jeden z pięciu najlepszych projektów do dofinansowania w obszarze transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w ramach CEF na lata 2021-2027 i uzyskał najwyższą ocenę punktową.

– Dotychczas projektowi synchronizacji krajów bałtyckich przyznano ponad 1 mld euro z funduszy CEF w latach 2019 i 2020. Środki te są przeznaczone na wzmocnienie sieci krajowych, budowę podmorskiego kabla Harmony Link oraz instalację kondensatorów synchronicznych. Synchronizacja systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej ma zostać sfinalizowana do końca 2025 roku – czytamy w komunikacie PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik