TAG: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
We wrześniu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przybyło 154,3 MW nowych mocy w instalacjach fotowoltaicznych. To o ponad sześć procent […]
Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zostały wyznaczone do pełnienia funkcji […]
Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By było to możliwe, niezbędne są inwestycje w sieć […]
Podczas pierwszego panelu na konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i bezpieczeństwo rozwoju” pod patronatem BiznesAlert.pl […]
W czwartek 8 października br. po raz pierwszy energia elektryczna popłynęła nową linią elektroenergetyczną najwyższych napięć relacji […]
Japońska organizacja rządowa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) wraz z partnerami uczestniczącymi w projekcie […]
Polska i państwa bałtyckie otrzymały 719,7 mln euro w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) […]
W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Litwy. Jak podkreślił minister Kurtyka, polityka energetyczna pozostaje bardzo […]
Zużycie energii elektrycznej w Polsce w sierpniu wyniosło 13,440 GWh, co oznacza spadek o 1,22 procent, po spadku o 2,9 procent rdr w lipcu – […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały, że moc instalacji fotowoltaicznych – głównie mikroinstalacji – w Krajowym Systemie […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedłużyły obowiązywanie umowy na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, zawartej 26 listopada […]
Będzie nowelizacja tzw. specustawy przesyłowej. Jej celem ma być m.in. wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania jej […]
W Polsce mamy już ponad 2,3 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Od początku 2019 roku dostępna moc zwiększyła się o 1,2 -1,3 GW. Mniej […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że prezes Rafał Gawin zatwierdził zmiany w Regulaminie Rynku Mocy. Rozpoczyna się certyfikacja […]
– Przykładem realizacji projektu fotowoltaicznego jest tzw. Przemysłowy Panel PV. To inicjatywa największych dużych firm, które produkcją […]