TAG: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Mimo braku wiatru i słońca system elektroenergetyczny pracuje stabilnie – poinformowały w piątek Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Od […]
Ukraińskie Ukrenergo zamierza znaleźć sposób na import energii z Unii Europejskiej. Liczy na 600 MW mocy. Polska może być jednym ze źródeł […]
11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 […]
W przypadku niskich temperatur oraz niskiej generacji wiatrowej należy spodziewać się trudnej sytuacji bilansowej, zwłaszcza w dni robocze, […]
11,95 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2021 roku. Spółka odprowadziła także 1,08 […]
Planowane wyłączenia dostaw energii dotkną Kijów i szereg największych miast Ukrainy po to, aby nie doszło do niekontrolowanych blackoutów.
27 października Ukraina pierwszy raz importowała energię z Europy. Odbyło się to w ramach testu na wypadek, gdyby import był potrzebny w […]
Inwestycje w sieci przesyłowe pod odnawialne źródła energii będą wymagać inwestycji o wartości ponad 25 mld euro – podaje w raporcie […]
Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości przekazał, że jego partia wycofuje projekt ustawy, która zawierała zapisy o radzie do spraw bezpieczeństwa […]
Jak podaje portal 300Polityka, projekt, który złożyli w Sejmie Prawa i Sprawiedliwości zakłada utworzenie rady ds. bezpieczeństwa […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zaktualizowały „Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)”. Strategia […]
– Sytuacja geopolityczna pokazuje znaczenie posiadania dodatkowych, stabilnych źródeł energii w celu równoważenia OZE oraz zapewnienia […]
Resort rozwoju zaproponował liberalizację przepisów pozwalającą przedsiębiorcom odbierać energię bezpośrednio z Odnawialnych Źródeł […]
– Rynek mocy został wprowadzony właśnie po to, żeby zadziałać w momentach, gdy szczytowe zapotrzebowanie na energię jest wysokie, a po […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia obowiązujący w dniu 23 września od godz. 19:00 do godz. 21:00. To standardowa […]
– Trzeba zacząć budować atom w Polsce, ponieważ potrzebujemy go z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest luka wytwórcza, węgiel […]
– Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przy braku długoterminowych i wielkoskalowych magazynów energii będzie prowadzić do […]
Elektrownie wodne Dębe i Raduszec Stary, należące do PGE, otrzymały pozwolenie na realizację siedmioletnich kontraktów od Polskich Sieci […]
Zaporoska Elektrownia Jądrowa zostanie wygaszona ze względu na działania zbrojne w jej okolicy, ale Ukraińcy obiecują Polakom dostawy energii, […]
Podmorskie połączenie stałoprądowe Harmony Link miało połączyć Polskę oraz Litwę w 2025 roku. – Projekt jest prowadzony zgodnie z […]
Znaczenie zasady współużytkowania zasobów KSE (ZWZ-KSE) wynika z jej potencjału jako siły sprawczej alokacji wytwarzania energii w wielkich […]
Rusza kolejny etap projektu Harmony Link. Tym razem będzie to budowa stacji konwerterowych mających za zadanie odbierać prąd z podmorskiego kabla […]
Bezpieczeństwo energetyczne jako flagowy okręt polityki energetycznej w ostatnich dwóch dekadach został całkowicie zawłaszczony przez sojusz […]
Piotr Naimski, który w rządzie pełnił funkcję pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, został odwołany. Miał on istotny […]
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyznał w wywiadzie z Interią, do dymisji byłego pełnomocnika rządu ds. strategicznej […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) pracuje stabilnie i w najbliższych dniach nie […]
Ojciec projektu gazociągu Baltic Pipe oraz Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w najnowszym wydaniu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej […]
Inwestycje w elektroenergetykę to o wiele więcej niż budowa nowych elektrowni. Ogromne zmiany, jakie czekają polski system energetyczny w […]
Z naszej strony jako PSE musimy głośno powiedzieć, że nie będziemy w perspektywie 20-30 lat mieć tyle energii elektrycznej, która byłaby w […]
Mieszkańcy gminy Choczewo nie sprzeciwiają się co do zasady energetyce jądrowej. Rozumiemy jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Chcemy jednak, […]
Polski PKN Orlen i firmy bałtyckie mogłyby razem budować morskie farmy wiatrowe. Gra o środki i rozstrzygnięcia toczy się przy okazji Forum […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podpisały dotychczas pięć umów na świadczenie usługi IRP, dzięki której odbiorcy otrzymują […]
Ceny energii uderzają w budżety domowe oraz rentowność przedsiębiorstw. Instytut Jagielloński opisuje co zmienić, aby było lepiej. Potrzebny […]
Jeżeli warunki pozwolą, Polska i Ukraina będą mogły uruchomić połączenie elektroenergetyczne między nimi z końcem roku. Pozwoli sprowadzać […]
Nowy mechanizm łączenia rynków energii w Unii Europejskiej ma ułatwić handel w dobie transformacji energetycznej. Polskie Sieci […]
– Wyprowadzanie energii z offshore wymaga długotrwałych inwestycji. Widzimy potrzebę rozbudowy połączeń południkowych, których za PRL […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły w kwietniu br. dziewięć postępowań przetargowych na dostawy aparatury oraz materiałów do […]
– Strategia energetyczna jest ważnym dokumentem, ale takich o znaczeniu strategicznym jest kilka. Mamy jeszcze program inwestycyjny Polskich […]
Wojewoda Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów–Kromolice. Drugi tor podwoi moce […]
Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności zgłosiła swoje uwagi do projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i […]
Przywrócenie połączenia z Ukrainą za pomocą linii energetycznej 750 kV Rzeszów-Chmielnicka w obecnym kształcie nie jest możliwe – podały […]
– Założenia aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku to korekta z punktu widzenia bezpieczeństwa, która stawia rolę gazu […]
Aktualizacja strategii energetycznej, czyli Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada 50 procent udziału Odnawialnych Źródeł Energii […]
Pomimo licznych apeli, każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do tysięcy pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych […]