TAG: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły procedury prewencyjne w sytuacji pandemii koronawirusa w Polsce. – System elektroenergetyczny w […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadzą konsultacje publiczne dotyczące wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych.
Włosi zdecydowali się na radykalną odpowiedź na koronawirusa. Wygaszają gospodarkę, pozostawiając na chodzie sektor strategiczny. Gdyby […]
Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie ponad 232 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo […]
Wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania […]
Operator polskiej sieci elektroenergetycznej informuje, że niebawem ma przystąpić do mechanizmu, który pozwoli obniżyć koszty bilansowania […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok.
Z danych PSE wynika, że wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w grudniu ubiegłego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że spółki wytwarzające energię są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 […]
Białoruskie Belenergo oferuje Polsce kontrakt na dostawy energii elektrycznej pomimo braku zainteresowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych […]
Operatorzy rynków energii oraz systemów przesyłowych w Austrii, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech do końca […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zostaje na stanowisku w nowym rządzie.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały  szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021.
– Każdy musi mieć cyberhigienę. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo, instytucja, szkoła czy człowiek. Ktokolwiek używa […]