TAG: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały redukcję emisji CO2 o 19 procent w stosunku do 2017 roku. Spółka poinformowała, że […]
Farmy wiatrowe pracowały z rekordową maksymalną mocą 6 399,6 MW, co stanowiło 34 procent całkowitej generacji Krajowego Systemu […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały  że moc fotowoltaiki w Krajowym Systemy Elektroenergetycznym (KSE) wynosi ponad 6 GW.
Wojewoda Wielkopolski 5 listopada wydał decyzję lokalizacyjną dla podwieszenia drugiego toru linii elektroenergetycznej Ostrów – Kromolice […]
Sejm dokonał nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, wprowadzając regulacje odnośnie do prosumenta zbiorowego oraz wirtualnego, ale […]
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) złożyli […]
Harmony Link to nowe połączenie między Polską a Litwą, które wraz z istniejącą linią napowietrzną LitPol Link ma umożliwić […]
Po problemach z 29 września dziś o godzinie 15.00 czasu polskiego połączenie elektroenergetyczne SwePol Link ma oficjalnie wrócić do pracy.
Okres zagrożenia na rynku mocy to jedna z możliwych odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na energię w Polsce. Ten termin brzmi strasznie, […]
Grupa Nord Pool informuje za pomocą platformy REMIT o usterce połączenia elektroenergetycznego Szwecji i Polski o nazwie SwePol Link. Usterka […]
Operator sieci przesyłowej narzeka, że boom na panele fotowoltaiczne w Polsce zagraża stabilności systemu elektroenergetycznego. Prosumenci […]
– Zarządzanie systemem CSIRE zostało powierzone nowemu podmiotowi na rynku energii elektrycznej, czyli operatorowi informacji rynku energii. Jego […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) rozpoczynają konsultacje zmian regulaminu rynku mocy wynikających z projektu tzw. karty aktualizacji.
Na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się dwudniowa konferencja (13-14 września 2021 r.) „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa […]
Zapraszamy na relację na żywo z drugiego dnia szóstej edycji konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa […]
Raport pod egidą ministra Naimskiego sugeruje, że atom to najlepsza opcja dla Polski. Polityka klimatyczna sprawia, że Polacy nie mogą […]
Badania dna Morza Bałtyckiego na całej długości Harmony Link, rozpoczęte w lutym 2021 roku, zostały zakończone. ILF Consulting Engineers […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przedstawiły lipcowy raport produkcji energii elektrycznej. W lipcu tego roku, krajowe zużycie energii […]
Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) dostrzega ryzyko pojawienia się istotnych i zwiększających się z biegiem czasu niedoborów wymaganej […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu […]
Usterka sieci elektroenergetycznej sprawiła, że sieć przesyłowa Hiszpanii w ostatnią sobotę, 24 lipca przez kilkadziesiąt minut pozostawała […]
Dostawy energii z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej do Polski wymagałyby budowy połączenia elektroenergetycznego, które nie ma i prawdopodobnie […]
Blok 7 (dawniej 11) o mocy 496 MW w Elektrowni Turów w jest już pełnej dyspozycji dla operatora systemu przesyłowego – przekazuje Polska […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowały prezentację o przyczynach awarii w stacji elektroenergetycznej Rogowiec, która przyczyniła się do […]
Sejmowa komisja energii, klimatu i aktywów państwowych powołała we wtorek specjalną podkomisję, która zajmie się poselskim projektem zmiany […]
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz przedstawiała w Sejmie na posiedzeniu komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych […]
VI Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, której partnerami strategicznymi są ML System oraz […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują, że 15 lipca 2021 roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały ze spółką ENPROM umowę na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. To jedna z kluczowych […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że dziewiątego lipca 2021 roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w […]
Europa Środkowo-Wschodnia będzie razem strzec bezpieczeństwa dostaw energii. Koordynacja polityki operatorów sieci przesyłowych, jak Polskie […]
Trzeciego lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która wprowadza do polskiej elektroenergetyki Operatora […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne określiły na początku czerwca warunki przyłączenia do sieci konwencjonalnego bloku o mocy 782 MW w elektrowni […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że zajęły drugie miejsce w XV edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm w kategorii paliwa, energetyka, […]
Generacja mocy na północy kraju, w połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na nią w centralnej i południowej Polsce, wymaga rozbudowy sieci […]
Krajowe zużycie energii elektrycznej wzrosło o 9,39 procent w skali roku i wyniosło 13,63 TWh w maju 2021 roku. Dane opublikowały Polskie Sieci […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), operator systemu przesyłowego przeznaczy do 2030 roku około 4,5 mld zł na budowę lub modernizację […]
Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 690 MW, według stanu na 30 kwietnia 2021 roku – wynika z danych przekazanych do Polskich […]
PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu […]
PKP Energetyka poinformowała, że w ciągu trzech najbliższych lat zostanie zrealizowana nowoczesna inwestycja, dzięki której jej sieć uzyska […]
Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska pozytywnie przeszła próby napięciowe i jest gotowa do przesyłu energii […]
Utrata elektrowni Turów byłaby nieakceptowalna z punktu widzenia Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Groziłoby to koniecznością wprowadzenia […]
Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej Elektrownia Bełchatów jest największą jednostką wytwórczą w Polsce. W mijającym tygodniu doszło […]
Zakłócenia pracy stacji elektroenergetycznej Rogowiec, które spowodowały wyłączenie 10 bloków węglowych, to problem, który rodzi pytania o […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów, które miało miejsce 17 maja 2021 roku nie […]