TAG: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Z danych PSE wynika, że wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w grudniu ubiegłego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że spółki wytwarzające energię są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że Urząd Regulacji Energetyki opublikował ostateczne wyniki aukcji rynku mocy na rok dostaw 2024 […]
Białoruskie Belenergo oferuje Polsce kontrakt na dostawy energii elektrycznej pomimo braku zainteresowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych […]
Operatorzy rynków energii oraz systemów przesyłowych w Austrii, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech do końca […]
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zostaje na stanowisku w nowym rządzie.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały  szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021.
– Każdy musi mieć cyberhigienę. Nie ma znaczenia, czy jest to przedsiębiorstwo, instytucja, szkoła czy człowiek. Ktokolwiek używa […]
Całkowita moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce wynosi 882,6 MW. Względem poprzedniego roku to wzrost o blisko 150 procent.
Niemcy obniżają limit nowych farm wiatrowych na morzu, bo nie nadąża za nimi rozwój sieci. Czy Polacy powinni się na nich wzorować? – […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy informują o zmianie daty przeprowadzenia aukcji […]
Fatalna kondycja niemieckich operatorów sieci elektroenergetycznych staje się coraz bardziej widoczna. W kryzysowych dniach czerwca żaden z […]
Niemiecki zwrot Energiewende się krztusi. Ratuje go czasem import energii z…Polski. Można uznać ten problem za chorobę wieku dziecięcego […]
Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności oraz generuje wyzwania inwestycyjne dla operatorów sieci dystrybucyjnych – […]
O potrzebie modernizacji sieci elektroenergetycznych pisze „Rzeczpospolita”. Dziennik zwraca uwagę, że linie energetyczne wymagają […]