TAG: AST

170 mln euro pomocy finansowej na rzecz projektów realizowanych w ramach synchronizacji sieci elektroenergetycznych w Polsce oraz krajach […]
ENTSO-E ogłosiła, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego […]