Jest umowa o synchronizacji państw bałtyckich z resztą UE

29 maja 2019, 13:45 Alert

ENTSO-E ogłosiła, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego Europy kontynentalnej weszła w życie 27 maja.

LitPol Link, LitPol Link 2 i inne projekty z potencjałem desynchronizacji Bałtów od Rosji. Grafika: BiznesAlert.pl
LitPol Link, LitPol Link 2 i inne projekty z potencjałem desynchronizacji Bałtów od Rosji. Grafika: BiznesAlert.pl

Wniosek o przyszłe połączenie został złożony przez operatorów sieci przesyłowych z krajów bałtyckich (Elering, AST i Litgrid) i wspierany przez polskie PSE, które są członkami ENTSO-E.

System zasilania w Europie kontynentalnej obejmuje 26 krajów i jest jednym z największych połączonych systemów zasilania na świecie. System zasilania państw bałtyckich jest obecnie asynchronicznie połączony z Europą kontynentalną za pośrednictwem LitPol Link między Litwą a Polską oraz Nordyckiego Obszaru Synchronicznego przez NordBalt między Litwą a Szwecją oraz Estlink 1 i 2 między Estonią a Finlandią.

Synchronizacja państw bałtyckich z Europą kontynentalną jest częścią strategii Unii Energetycznej UE i zapewni bałtyckim operatorom obsługę ich systemów pod częstotliwością europejskiego systemu kontynentalnego i zgodnie z przepisami UE. Zasady operacyjne operatorów sieci przesyłowych Europy Kontynentalnej zostały zaktualizowane w dniu 14 kwietnia 2019 roku wraz z wejściem w życie umowy ramowej o obszarze synchronicznym (SAFA), która zapewnia zgodność z unijnymi kodeksami sieci i wytycznymi.

ENTSO-E/Michał Perzyński