TAG: Harmony Link

– Największa zmiana względem planu z 2022 roku wynika z rewizji ustawy o morskiej energetyce wiatrowej, w wyniku której łączna zakładana […]
Szefowa nowego ministerstwa przemysłu ma kursować między Katowicami a Warszawą dzieląc pobyty w nich na poszczególne dni tygodnia. Według jej […]
– Polska i Litwa potrzebują kolejnego połączenia elektroenergetycznego, aby zwiększyć dostawy energii między krajami, a także żeby […]
Operatorzy sieci przesyłowych w Polsce i na Litwie rozważają rewizję projektu megakabla Harmony Link, który miał połączyć te kraje drogą […]
Na liście inwestycji strategicznych za sprawą nowelizacji ustawy znalazły się między innymi kable odprowadzające energię z elektrowni […]
Budowa interkonektora NeuConnect, który ma połączyć teren Wielkiej Brytanii i północne Niemcy ruszył w długim opóźnieniem w zeszłym […]
Prezydent Litwy ocenił, że jego kraj oraz Łotwa i Estonia planują odłączyć się od posowieckiego systemu elektroenergetycznego BRELL na […]
Kabel z Niemiec do Estonii, który jawi się jako alternatywa wobec polsko-litewskiego Harmony Link, może mieć te same wyzwania, a jego koszty […]
Projekt połączenia elektroenergetycznego Harmony Link przekroczył szacunki finansowe, gdy wszystko podrożało przez inwazję Rosji na Ukrainie […]
Operator sieci elektroenergetycznej na Litwie informuje o planie testowego odłączenia od systemu elektroenergetycznego państw byłego Związku […]
Jeden z głównych tematów rozmów polsko-litewskich w Warszawie był kabel podmorski Harmony Link oraz synchronizacja sieci elektroenergetycznej […]
Szwecja udzieliła pozwolenia na budowę projektu Harmony Link w szwedzkich wodach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. 
Podmorskie połączenie stałoprądowe Harmony Link miało połączyć Polskę oraz Litwę w 2025 roku. – Projekt jest prowadzony zgodnie z […]
Kraje regionu Morza Bałtyckiego od lat ściśle współpracują w energetyce, czego efektem już dziś są wspólne projekty gazowe, […]
Rusza kolejny etap projektu Harmony Link. Tym razem będzie to budowa stacji konwerterowych mających za zadanie odbierać prąd z podmorskiego kabla […]
Litwa deklaruje, że jest w stanie awaryjnie zsynchronizować się z europejskim systemem ENTSO-E w ciągu jednej doby w razie odcięcia jej od […]
Polski PKN Orlen i firmy bałtyckie mogłyby razem budować morskie farmy wiatrowe. Gra o środki i rozstrzygnięcia toczy się przy okazji Forum […]
Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys poinformował, że jego kraj zatrzyma dostawy energii z Rosji ze względu na decyzję giełdy nordyckiej […]
W debacie o polskiej energetyce przyszłości wiele czasu poświęcamy na to jaką energię wyprodukujemy, z czego i za ile. Często w dyskusjach […]
Harmony Link to nowe połączenie między Polską a Litwą, które wraz z istniejącą linią napowietrzną LitPol Link ma umożliwić […]
Badania dna Morza Bałtyckiego na całej długości Harmony Link, rozpoczęte w lutym 2021 roku, zostały zakończone. ILF Consulting Engineers […]
– Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to […]
Dostawy energii z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej do Polski wymagałyby budowy połączenia elektroenergetycznego, które nie ma i prawdopodobnie […]
 – Współpraca z Polską w dziedzinie energetyki jest wzorowa. Postrzegamy Polskę jako nasze techniczne i polityczne okno na Europę […]
We wtorek rano najpotężniejszy autotransformator w krajach bałtyckich został pomyślnie dostarczony i rozładowany do stacji konwertorowej LitPol […]
Brytyjska firma Xlinks planuje budowę odnawialnych źródeł w Maroko o mocy 10,5 GW. Zamierza doprowadzić z nich energię do Wielkiej Brytanii z […]
Pierwszego kwietnia 2021 roku agencja Interfax opublikowała wypowiedzi Andrieja Minina, dyrektora terenowego oddziału Nord Stream 2 AG w Kingisepp […]
– Nie można porównywać polskiego projektu jądrowego, który powstaje w środowisku regulacji unijnych z atomem rosyjskim na Białorusi, […]
Minister energetyki Litwy odwiedził Polskę by rozmawiać o wspólnej budowie morskich farm wiatrowych z użyciem połączenia elektroenergetycznego […]
Polska od lat stara się być coraz mniej zależna od gazu i ropy sprowadzanej z Rosji. Te działania, w większości realizowane z sukcesem, […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że ruszyły badania dna morskiego na potrzeby kabla Harmony Link mającego połączyć Polskę z […]
Energia z morskich farm wiatrowych na Bałtyku popłynie pod koniec 2026 roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oddadzą w tym czasie stację […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do 2030 roku zainwestują ponad 4,5 mld złotych w budowę nowych stacji elektroenergetycznych oraz linii […]
Operatorzy sieci elektroenergetycznej z Polski i krajów bałtyckich podpisali umowę o dofinansowanie procesu synchronizacji z największymi […]
W ostatnich latach Polska bezprecedensowo otworzyła się na Morze Bałtyckie. Jednak żadna siła polityczna będąca u władzy od 1989 roku nie […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid podpisały umowę z konsorcjum MEWO na badania dna Morza Bałtyckiego wzdłuż planowanej trasy kabla […]
– Nasz region będzie areną ogromnych inwestycji w sektorze energetycznym, o które spierać będą się firmy z różnych regionów świata […]
Dwudzieste szóste posiedzenia Rady Bałtyckiej zrzeszającej Litwę, Łotwę i Estonię zakończyło się między innymi deklaracją o braku woli […]
Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, podpisał umowę z niezależną firmą konsultingową Teshmont Consultants LP […]
Deklaracja bałtycka o współpracy przy rozwoju morskich farm wiatrowych została podpisana w ubiegłym tygodniu przez kraje Morza Bałtyckiego […]
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły wniosek Komisji w sprawie inwestycji wartej 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty […]
Epidemia koronawirusa nieznacznie opóźniła rozbudowę litewsko-polskiego łącza energetycznego LitPol Link w Alytusie na Litwie, gdzie przebiega […]
Polska i państwa bałtyckie otrzymały 719,7 mln euro w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) […]
W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Litwy. Jak podkreślił minister Kurtyka, polityka energetyczna pozostaje bardzo […]
Będzie nowelizacja tzw. specustawy przesyłowej. Jej celem ma być m.in. wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania jej […]