TAG: Harmony Link

Kraje regionu Morza Bałtyckiego od lat ściśle współpracują w energetyce, czego efektem już dziś są wspólne projekty gazowe, […]
Rusza kolejny etap projektu Harmony Link. Tym razem będzie to budowa stacji konwerterowych mających za zadanie odbierać prąd z podmorskiego kabla […]
Litwa deklaruje, że jest w stanie awaryjnie zsynchronizować się z europejskim systemem ENTSO-E w ciągu jednej doby w razie odcięcia jej od […]
Polski PKN Orlen i firmy bałtyckie mogłyby razem budować morskie farmy wiatrowe. Gra o środki i rozstrzygnięcia toczy się przy okazji Forum […]
Minister energetyki Litwy Dainius Kreivys poinformował, że jego kraj zatrzyma dostawy energii z Rosji ze względu na decyzję giełdy nordyckiej […]
W debacie o polskiej energetyce przyszłości wiele czasu poświęcamy na to jaką energię wyprodukujemy, z czego i za ile. Często w dyskusjach […]
Harmony Link to nowe połączenie między Polską a Litwą, które wraz z istniejącą linią napowietrzną LitPol Link ma umożliwić […]
Badania dna Morza Bałtyckiego na całej długości Harmony Link, rozpoczęte w lutym 2021 roku, zostały zakończone. ILF Consulting Engineers […]
– Do 2025 roku kraje bałtyckie mają zostać zsynchronizowane z systemem kontynentalnym poprzez Polskę za sprawą projektu Harmony Link. Jest to […]
Dostawy energii z Bałtyckiej Elektrowni Jądrowej do Polski wymagałyby budowy połączenia elektroenergetycznego, które nie ma i prawdopodobnie […]
 – Współpraca z Polską w dziedzinie energetyki jest wzorowa. Postrzegamy Polskę jako nasze techniczne i polityczne okno na Europę […]
We wtorek rano najpotężniejszy autotransformator w krajach bałtyckich został pomyślnie dostarczony i rozładowany do stacji konwertorowej LitPol […]
Brytyjska firma Xlinks planuje budowę odnawialnych źródeł w Maroko o mocy 10,5 GW. Zamierza doprowadzić z nich energię do Wielkiej Brytanii z […]
Pierwszego kwietnia 2021 roku agencja Interfax opublikowała wypowiedzi Andrieja Minina, dyrektora terenowego oddziału Nord Stream 2 AG w Kingisepp […]
– Nie można porównywać polskiego projektu jądrowego, który powstaje w środowisku regulacji unijnych z atomem rosyjskim na Białorusi, […]
Minister energetyki Litwy odwiedził Polskę by rozmawiać o wspólnej budowie morskich farm wiatrowych z użyciem połączenia elektroenergetycznego […]
Polska od lat stara się być coraz mniej zależna od gazu i ropy sprowadzanej z Rosji. Te działania, w większości realizowane z sukcesem, […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że ruszyły badania dna morskiego na potrzeby kabla Harmony Link mającego połączyć Polskę z […]
Energia z morskich farm wiatrowych na Bałtyku popłynie pod koniec 2026 roku. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oddadzą w tym czasie stację […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do 2030 roku zainwestują ponad 4,5 mld złotych w budowę nowych stacji elektroenergetycznych oraz linii […]
Operatorzy sieci elektroenergetycznej z Polski i krajów bałtyckich podpisali umowę o dofinansowanie procesu synchronizacji z największymi […]
W ostatnich latach Polska bezprecedensowo otworzyła się na Morze Bałtyckie. Jednak żadna siła polityczna będąca u władzy od 1989 roku nie […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid podpisały umowę z konsorcjum MEWO na badania dna Morza Bałtyckiego wzdłuż planowanej trasy kabla […]
– Nasz region będzie areną ogromnych inwestycji w sektorze energetycznym, o które spierać będą się firmy z różnych regionów świata […]
Dwudzieste szóste posiedzenia Rady Bałtyckiej zrzeszającej Litwę, Łotwę i Estonię zakończyło się między innymi deklaracją o braku woli […]
Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, podpisał umowę z niezależną firmą konsultingową Teshmont Consultants LP […]
Deklaracja bałtycka o współpracy przy rozwoju morskich farm wiatrowych została podpisana w ubiegłym tygodniu przez kraje Morza Bałtyckiego […]
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły wniosek Komisji w sprawie inwestycji wartej 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty […]
Epidemia koronawirusa nieznacznie opóźniła rozbudowę litewsko-polskiego łącza energetycznego LitPol Link w Alytusie na Litwie, gdzie przebiega […]
Polska i państwa bałtyckie otrzymały 719,7 mln euro w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF) […]
W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Litwy. Jak podkreślił minister Kurtyka, polityka energetyczna pozostaje bardzo […]
Będzie nowelizacja tzw. specustawy przesyłowej. Jej celem ma być m.in. wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania jej […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska należąca do międzynarodowej grupy inżynieryjno-konsultingowej należąca pomoże litewskiemu operatorowi […]
– Trzymamy się harmonogramu jeśli chodzi o budowę niezbędnych elementów na rzecz synchronizacji – powiedział wiceminister spraw […]
Litewski operator sieci elektrycznej Litgrid ogłosił przetarg na przebudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej z Obwodem Kaliningradzkim […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że rząd zatwierdził poprawki do ustawy o synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw […]
Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu […]
Minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas opowiada BiznesAlert.pl o Gazociągu Polska-Litwa, współpracy gazowej i naftowej z Polską oraz […]
Znamy podział prac i kosztów między Polakami i Litwinami przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link, dzięki któremu system […]
Regulatorzy energetyki w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii podpisali porozumienie o podziale kosztów drugiej fazy synchronizacji systemu […]
Białoruskie Belenergo oferuje Polsce kontrakt na dostawy energii elektrycznej pomimo braku zainteresowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych […]
– Jeśli się okaże, że poszczególne kraje członkowskie będą w stanie policzyć koszty transformacji energetycznej, to będzie sygnał do […]
Polityka energetyczna musi uwzględniać komponent bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa musi uwzględniać energetykę. Te rozważania były […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska podpisała umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy […]
Podczas spotkania Komitetu Koordynacyjnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF-Energy), które odbyło się 2 października 2019 r., 28 […]