TAG: Harmony Link
W czwartek odbyło się wspólne posiedzenie rządów Polski i Litwy. Jak podkreślił minister Kurtyka, polityka energetyczna pozostaje bardzo […]
Będzie nowelizacja tzw. specustawy przesyłowej. Jej celem ma być m.in. wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania jej […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska należąca do międzynarodowej grupy inżynieryjno-konsultingowej należąca pomoże litewskiemu operatorowi […]
– Trzymamy się harmonogramu jeśli chodzi o budowę niezbędnych elementów na rzecz synchronizacji – powiedział wiceminister spraw […]
Litewski operator sieci elektrycznej Litgrid ogłosił przetarg na przebudowę sieci przesyłowych energii elektrycznej z Obwodem Kaliningradzkim […]
Ministerstwo energii Litwy poinformowało, że rząd zatwierdził poprawki do ustawy o synchronizacji systemu elektroenergetycznego państw […]
Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu […]
Minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas opowiada BiznesAlert.pl o Gazociągu Polska-Litwa, współpracy gazowej i naftowej z Polską oraz […]
Znamy podział prac i kosztów między Polakami i Litwinami przy budowie połączenia elektroenergetycznego Harmony Link, dzięki któremu system […]
Regulatorzy energetyki w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii podpisali porozumienie o podziale kosztów drugiej fazy synchronizacji systemu […]
Białoruskie Belenergo oferuje Polsce kontrakt na dostawy energii elektrycznej pomimo braku zainteresowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych […]
– Jeśli się okaże, że poszczególne kraje członkowskie będą w stanie policzyć koszty transformacji energetycznej, to będzie sygnał do […]
Polityka energetyczna musi uwzględniać komponent bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa musi uwzględniać energetykę. Te rozważania były […]
Firma ILF Consulting Engineers Polska podpisała umowę z operatorami systemów przesyłowych Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) i Litwy […]
Podczas spotkania Komitetu Koordynacyjnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF-Energy), które odbyło się 2 października 2019 r., 28 […]