TAG: Connecting Europe Facility

Rada Unii Europejskiej przyjęła 16 marca rewizję regulacji TEN-E poświęconej finansowaniu projektów priorytetowych w energetyce, czyli TEN-E […]
Polacy przedstawili projekt strategii wodorowej. Chcą wykorzystywać różne technologie, choć Europa chce, by priorytet miał wodór zielony […]
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły wniosek Komisji w sprawie inwestycji wartej 998 mln euro w kluczowe europejskie projekty […]
Centrum Unijnych Projektów Transportowych poinformowało, że kolejny nabór wniosków w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) […]
Gaz-System podpisał z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) umowę na dofinansowanie prac budowlanych dla Baltic Pipe w ramach […]
Do 11 sierpnia 2015 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku.
(Ministerstwo Gospodarki) Dwa polskie projekty infrastruktury gazowej wspierające bezpieczeństwo energetyczne otrzymają wsparcie finansowe z […]
OŚWIADCZENIE PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oświadczają, że informacje przekazane mediom przez kilku […]
(Gaz-System) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna realizację interkonektora Polska – Słowacja, w ramach którego […]