Szwecja daje zielone światło projektowi Harmony Link

12 stycznia 2023, 15:30 Alert

Szwecja udzieliła pozwolenia na budowę projektu Harmony Link w szwedzkich wodach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej. 

Statek badający dno morskie na potrzeby Harmony Link. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Statek badający dno morskie na potrzeby Harmony Link. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Projekt Harmony Link zakłada budowę podmorskiego stałoprądowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Litwą a Polską (HVDC), który pozwoli na synchronizację państw Bałtyckich z europejskim systemem energetycznym ENTSO-E.

Projekt swój początek będzie miał nieopodal Kłajpedy, następnie będzie biegł przez wody terytorialne Litwy, Wyłączną Strefę Ekonomiczną Szwecji, wody terytorialne Polski i wejdzie na ląd w Polsce nieopodal Władysławowa.

Harmony Link jest kluczowym projektem pozwalającym na odłączenie państw bałtyckich od postsowieckiego systemu elektroenergetycznego opartego BRELL i przełączenie go na europejski, kontynentalny ENTOS-E.

Interkonektor będzie oparty na technologii HVDC i o mocy 700 MW. Przewidywany termin ukończenia prac to 2025 rok. Harmony Link to drugie połączenie elektroenergetyczne pomiędzy polskim i litewskim systemem. Pierwsza linia LitPol Link łączy stacje Ełk i Alytus na Litwie. Wartość projektu Harmony Link opiewa na 700 milionów euro, z czego 500 milionów euro stanowi unijne dofinasowanie.

Harmony Link/Mariusz Marszałkowski

Przyspiesza projekt Harmony Link, rusza kolejny przetarg