Polacy i Litwini rozmawiają o rozwoju rynku gazu i OZE

16 czerwca 2021, 17:00 Alert

 – Współpraca z Polską w dziedzinie energetyki jest wzorowa. Postrzegamy Polskę jako nasze techniczne i polityczne okno na Europę kontynentalną, a wspólne projekty infrastruktury energetycznej otwierają jeszcze większe możliwości współpracy strategicznej – powiedział litewski minister energii Dainius Kreivys po spotkaniu z przebywającym na Litwie Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Litewski minister energii Dainius Kreivys po spotkaniu z przebywającym na Litwie Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej Infrastruktury Energetycznej Rządu RP. Fot. ME Litwy
Litewski minister energii Dainius Kreivys po spotkaniu z przebywającym na Litwie Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej Infrastruktury Energetycznej Rządu RP. Fot. ME Litwy

Kreivys i Naimski omówili trwające wspólne projekty energetyczne: budowę Gazociągu Polska-Litwa (GIPL), przygotowanie krajów bałtyckich do synchronizacji z sieciami elektroenergetycznymi Europy kontynentalnej oraz projekt Harmony Link morskiego połączenia elektroenergetycznego między Litwą a Polską. Podczas spotkania omówiono również kwestie wzmocnienia regionalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także kwestię handlu energią elektryczną z krajów trzecich. Naimski wyraził solidarność z Litwą i kwestię braku zakupu energii elektrycznej z elektrowni jądrowej Ostrowiec.

Gaz

Według litewskiego ministra, w przyszłym roku, zgodnie z planem, ruszy GIPL. – Otworzy nowe możliwości dwustronnej współpracy gospodarczej. Jednym z naszych najważniejszych wspólnych interesów strategicznych jest integracja rynku gazu. Musimy w pełni rozwinąć potencjał wspólnego rynku gazu, dlatego dyskutowaliśmy o możliwości udziału strony polskiej w długoterminowych aukcjach na wykorzystanie terminalu LNG – mówił Dainius Kreivys.

Synchronizacja i OZE

Podczas wizyty omówiono konieczność zapewnienia sprawnego procesu realizacji projektów synchronizacji, a także kolejność niezależnych testów eksploatacyjnych. Omawiając projekt Harmony Link, nowego połączenia morskiego z Polską, jedną z najważniejszych części projektu synchronizacji bałtyckiego systemu elektroenergetycznego z Europą kontynentalną, podkreślono, że jest to przykład synergii celów politycznych i wiedzy technicznej. Według ministra Kreivisa, Litwa dostrzega potencjał współpracy z Polską w zakresie energetyki odnawialnej, a zwłaszcza rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Ministerstwo energii Litwy/Bartłomiej Sawicki

Marszałkowski: Czy Polska powinna kupować energię z rosyjskiego atomu na Białorusi?