Unia Europejska dofinansuje budowę Harmony Link

2 października 2020, 10:45 Alert

Polska i państwa bałtyckie otrzymały 719,7 mln euro w ramach unijnego instrumentu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF). Komitet Sterujący CEF ogłosił tę decyzję w czwartek pierwszego października. Środki zostaną przeznaczone na nową infrastrukturę elektroenergetyczną.

Źródło: Twitter

Wnioskodawcy

Wniosek o dofinansowanie tzw. drugiego etapu synchronizacji został złożony w maju tego roku przez czterech operatorów systemów przesyłowych: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Litgrid (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia).

Dofinansowanie

719,7 mln euro to największe dofinansowanie uzyskane w tym roku w ramach CEF dla projektów związanych z energetyką. 493 mln euro zostaną przeznaczone na budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia stałoprądowego między Polską a Litwą, realizowanego wspólnie przez PSE oraz Litgrid. 166,5 mln otrzymały projekty zakupu i instalacji kompensatorów synchronicznych w państwach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia). Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację istniejących linii przesyłowych. Wszystkie działania związane są z synchronizacją systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej.

Harmony Link

Jest to kolejne dofinansowanie w ramach CEF, które udało się pozyskać na projekt Harmony Link. W zeszłym roku PSE i Litgrid otrzymały 10 mln euro na realizację fazy przygotowawczej.

Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym między Polską a Litwą – od 2016 roku działa napowietrzna linia LitPol Link, łącząca stacje Ełk i Alytus na Litwie. Ukończenie budowy podmorskiego kabla pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne regionu, otwierając drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej.

CEF to unijny mechanizm wspierający realizację inwestycji w infrastrukturę łączącą państwa i regiony europejskie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki

Rządy Polski i Litwy rozmawiają o wspólnych projektach energetycznych