TAG: LitPol Link
Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu […]
Ministerstwo energetyki Litwy opracowało plan działań i środków, mających na celu przeprowadzenie procesu synchronizacji sieci […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Litgrid, udziałowcy spółki LitPol Link, na walnym zgromadzeniu 20 czerwca 2019 r. zdecydowali o jej […]
Sejm Litwy uchwalił w czwartek ustawę o synchronizacji do 2025 roku sieci elektroenergetycznej Litwy z UE, przez Polskę. Według szefa sejmowej […]
Współpraca Polski i Litwy w sektorze elektroenergetyki i gazu ma znamiona kooperacji, jak synchronizacja, ale docelowo oba kraje mogą ze sobą […]
W środę litewski rząd zatwierdził projekt umowy o podłączeniu sieci elektroenergetycznej w ramach procesu synchronizacji z Europą […]
Według eksperta NATO sprawnemu funkcjonowaniu projektu Harmony Link może zagrozić Rosja, więc potrzebny jest plan współpracy uzgodniony z jej udziałem.
Unia Europejska pokryje 75 procent kosztów synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalnym.
 – Dla krajów bałtyckich najważniejsze jest jak najszybsze zbudowanie podmorskiego kabla między Polską a Litwą. Potrzebujemy także […]
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka wiąże się ze zobowiązaniami dotyczącymi synchronizacji energetycznej Litwy, Łotwy i […]
2 grudnia 2018 r. minęły 3 lata od uzyskania przez TGE statusu Nominowanego Operatora Rynku Energii. Przyznanie Giełdzie statusu NEMO oznaczało, […]
Agenci propagandy Kremla intensyfikują wysiłki na rzecz tworzenia podziałów między Litwą a Polską. Zdaniem prof. Tomasa Janeliūnasa z […]
Grupa robocza wysokiego szczebla BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) zatwierdziła techniczną stronę synchronizacji systemów […]
Litewski minister energetyki Zygimantas Vaiciunas mówi o współpracy z Polską przy szeregu projektów w sektorze energetycznym.
W przyszłym roku Litwa będzie chciała przeprowadzić test odłączenia się od systemu elektroenergetycznego zależnego od Rosji i Białorusi. Ma […]