TAG: BEMIP

Grupa robocza wysokiego szczebla BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) zatwierdziła techniczną stronę synchronizacji systemów […]
Chociaż w sektorze elektroenergetycznym żelazna kurtyna do końca nie upadła, to Polska znajduje się na szczęście dla niej po bezpiecznej […]
GAZ-SYSTEM wspólnie z Operatorami Systemów Przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego publikują Regionalny Plan Inwestycyjny 2017. Dokument […]
Podczas kolejnego spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej i państw bałtyckich omówiono wyniki badań nad perspektywami synchronizacji ich […]
ROZMOWA O nowym połączeniu elektroenergetycznym i gazociągu z Polski na Litwę, a także o problemach rafinerii w Możejkach opowiada portalowi […]
Budowa wysokonapięciowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą postępuje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem – […]