Vilimas: Domknięcie pierścienia połączeń elektroenergetycznych wokół Morza Bałtyckiego coraz bliżej

17 lutego 2015, 12:00 Energetyka
Linie wysokiego napięcia 1
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

Budowa wysokonapięciowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą postępuje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem – poinformowała realizująca je firma LitPol Link.

Projekt ma zostać ukończony w grudniu 2015, a jego celem jest domknięcie tzw. Pierścienia Bałtyckiego, sieci połączeń elektroenergetycznych otaczających rejon Morza Bałtyckiego i wyeliminowanie istniejących „wysp energetycznych” na wewnętrznych rynkach energetycznych Unii Europejskiej. Trzy kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia – zostaną podłączone do sieci energetycznej Europy Kontynentalnej.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konstrukcja tego strategicznego projektu idzie zgodnie z planem, a czasami nawet go wyprzedza, po obydwu stronach granicy, w Polsce i na Litwie. Zbliżamy się do osiągnięcia naszego celu, domknięcia pierścienia połączeń elektroenergetycznych wokół Morza Bałtyckiego. Po pięciu latach przygotowań i dwóch latach budowy, w którą zaangażowane są dziesiątki osób w obydwu krajach, most elektroenergetyczny zostanie ukończony pod koniec roku 2015. W grudniu 2015 r. stanie się pierwszym połączeniem elektroenergetycznym łączącym sieci w Polsce i na Litwie, o planowanej mocy 500 MW – mówi Artūras Vilimas, dyrektor generalny i prezes zarządu LitPol Link.

Konstrukcja dwutorowej linii naziemnej 400 kV po polskiej stronie, biegnącej od rozdzielni Ełk Bis do granicy polsko-litewskiej, ma zostać ukończona w październiku 2015. Większość fundamentów dla pylonów została już ukończona, a stalowe pylony są właśnie montowane. Instalacja przewodów trwa na 30 km odcinku linii, której długość po polskiej stronie wynosi 112 km. Jednocześnie, podobna linia energetyczna na odcinku 51 km od rozdzielni Alytus na Litwie do granicy litewsko-polskiej zostanie ukończona w lipcu 2015.

Obydwie rozdzielnie, w Ełku i Olicie, które są niezbędne do połączenia, zostaną w pełni odbudowane do lipca tego roku. Wszystkie fundamenty i metalowe konstrukcje są już zainstalowane, sprzęt i materiały zostały już dostarczone na place budowy, natomiast niwelacja terenu i prace budowlane będą prowadzone na wiosnę.

Wstawka konwerterowa prądu stałego (HVDC) z rozdzielnią 400 kV w pobliżu Olity na Litwie zostanie ukończona w grudniu 2015. Prace budowlane są kontynuowane na kilku obszarach, obejmują m.in. budowę stacji przekształtnikowej, głównego budynku sterowania, stacji filtrów, fundamentów transformatorów, fundamentów masztów odgromowych i elementów rozdzielni.
Na początku lutego do stacji Alytus dostarczono najważniejsze elementy połączenia – pierwsze dwa transformatory, 400 kV i 330 kV. Transformatory zostały wyprodukowane w szwedzkiej fabryce ABB, głównego dostawcy wyposażenia elektroenergetycznego i automatyki dla projektu LitPol Link. We wstawce konwerterowej zamontowane zostanie łącznie osiem transformatorów, z których dwa są planowane jako rezerwowe. Pozostałe transformatory zostaną dostarczone na miejsce do maja 2015.

– Wstawka konwerterowa prądu stałego jest najważniejszym i najbardziej złożonym technologicznie elementem połączenia LitPol Link. Polski system przesyłu pracuje przy napięciu 400 kV, synchronicznie z europejskim systemem energetycznym, natomiast litewski system przesyłu pracuje przy napięciu 330 kV, synchronicznie z systemem IPS/UPS. Dzięki wstawce konwerterowej możliwy będzie przesył energii pomiędzy dwoma systemami elektroenergetycznymi w ramach dwóch różnych stref synchronicznych – mówi Artūras Vilimas.

Połączenie LitPol Link jest częścią BEMIP, Baltic energy markets interconnection plan (planu Połączeń Rynków Energetycznych w rejonie Bałtyckim), i ma na celu stworzenie zintegrowanego rynku wokół Morza Bałtyckiego. Budowa połączenia znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne w rejonie. Infrastruktura energetyczna ma być planowo udostępniona uczestnikom rynku energetycznego w pierwszych miesiącach 2016.

– Połączenie wyeliminuje z mapy energetycznej Unii Europejskiej istniejące w dalszym ciągu wyspy energetyczne, gdyż Litwa, Łotwa i Estonia obecnie nie mają połączenia z infrastrukturą energetyczną Europy Kontynentalnej. Ponadto, połączenie LitPol Link będzie nie tylko stanowić nowe źródło energii elektrycznej, ale też zapewni integrację rynku całego rejonu Morza Bałtyckiego – mówi Artūras Vilimas.

Kwota inwestycji w projekt LitPol Link po stronie polskiej wynosi 430 mln Euro, a po stronie litewskiej – 150 mln Euro. Projekt połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa LitPol Link znajduje się na liście PCI (projektów wspólnego zainteresowania) Unii Europejskiej.

Źródło: CIRE.PL