TAG: Pierścień Bałtycki

Kraje regionu Morza Bałtyckiego od lat ściśle współpracują w energetyce, czego efektem już dziś są wspólne projekty gazowe, […]
Litwa i Łotwa chcą pogłębienia prac nad synchronizacją połączenia elektroenergetycznego z Europą. Zdaniem ich premierów nie ma alternatywy […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl W regionie, w którym znajduje się Polska, planowany jest szereg konkurencyjnych […]
(Wojciech Jakóbik) Zdaniem Aleksandrasa Spruogisa, przewodniczącego Rady Nadzorczej Litgrid, powstanie nowych połączeń elektroenergetycznych […]
Jak informuje portal The Baltic Course, 10 lutego poprzez testowane przy pełnej mocy połączenie NordBalt na litewski rynek trafiła bardzo tania […]
(The Baltic Course/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik) Jak informuje portal The Baltic Course, 10 lutego poprzez testowane przy pełnej mocy […]
(Rzeczpospolita/CIRE) Uruchomione w grudniu polsko-litewskie połączenie energetyczne póki co sprzyja główniej eksportowi energii z Polski na […]
Polska ma obowiązek integrować rynek energii elektrycznej z krajami sąsiedzkimi z Unii Europejskiej. Oznacza to szansę na dywersyfikację […]
Do użytku oddano linię energetyczną Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz stację Siedlce Ujrzanów. Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia […]
ANALIZA Kinga Dudzińska Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Dążenie do budowy zintegrowanego i niezależnego od Rosji rynku gazu jest trwałym […]
Budowa wysokonapięciowego połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą postępuje zgodnie z zaplanowanym harmonogramem – […]
– Inwestycja w Ołtarzewie to ważny element strategicznego projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. Poprawi ona […]