Polska i kraje bałtyckie razem wystąpiły o dofinansowanie unijne budowy Harmony Link

26 maja 2020, 11:30 Alert

Operatorzy systemów przesyłowych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie drugiego etapu synchronizacji systemu państw bałtyckich z kontynentalnym przez Polskę z użyciem połączenia Harmony Link. Aplikują o 1,2 mld euro na drugi etap synchronizacji, w tym budowę wspomnianego projektu.

Drugi etap synchronizacji

Operatorzy systemów przesyłowych państw bałtyckich i Polski złożyli we wtorek 26 maja 2020 roku wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków mechanizmu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF). Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Polska), Litgrid (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia) wnioskują o wsparcie realizacji tzw. drugiego etapu synchronizacji. Obejmuje on m.in. budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia między Polską a Litwą. Środki mają zostać przeznaczone także na kompensatory synchroniczne, rozbudowę infrastruktury przesyłowej oraz systemy informatyczne, które pozwolą na połączenie państw bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej.

Podział dofinansowania

Cztery państwa aplikowały o łącznie 1,2 mld euro, z czego Litwa o 462 mln euro, Łotwa – 100 mln euro, Estonia – 111 ml euro, a Polska – 521 mln euro. Środki z Unii Europejskiej są niezbędne do synchronizacji państw bałtyckich.

Polacy podzielą się z Litwinami kosztami Harmony Link po połowie

Cel synchronizacji

Oprócz budowy nowej infrastruktury między państwami, realizacja drugiej fazy synchronizacji ma przyczynić się do wzmocnienia integracji rynków energii elektrycznej w regionie i stworzenia nowych możliwości dla ich uczestników. – Synchronizacja jest także istotna z punktu widzenia rozwoju wspólnego europejskiego rynku energii elektrycznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Synchronizacja systemów elektroenergetycznych państwa bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej jest planowana w 2025 roku – argumentują Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Synchronizacja krajów Bałtyckich. Grafika: BiznesAlert.pl

Synchronizacja. Grafika: BiznesAlert.pl

Czym jest CEF?

CEF to unijny instrument służący realizacji inwestycji o europejskim znaczeniu. W 2018 roku Litwa Łotwa i Estonia w ramach złożonego wspólnie wniosku otrzymały z CEF 323 mln euro na rozbudowę sieci przesyłowych. W 2019 roku PSE i Litgrid otrzymały z tego instrumentu 10 mln euro dofinansowania dla działań realizowanych w ramach fazy przygotowawczej projektu Harmony Link. Dalsze wsparcie z mechanizmu CEF dla programu synchronizacji będzie stanowiło historyczne wsparcie dla rynków energii elektrycznej państw bałtyckich.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki 

Budowa Harmony Link rozpocznie się w 2023 roku