TAG: CEF
Rada Unii Europejskiej wypracowała podejście ogólne w sprawie zmiany rozporządzenia o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E). Okres […]
Epidemia koronawirusa nieznacznie opóźniła rozbudowę litewsko-polskiego łącza energetycznego LitPol Link w Alytusie na Litwie, gdzie przebiega […]
Polska wynegocjowała derogacje w zakresie budowy nowych gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych w ramach nowego budżetu UE. Zostanie to […]
Baltic Pipe otrzymał prawie 932 mln zł dofinansowania. To ważna informacja ze względu na zmniejszenie ryzyka opóźnienia inwestycji oraz skali […]
Raport jest częścią projektu: “Trzeci środkowoeuropejski dzień energii”, który został zorganizowany przez CEEP we współpracy z Komisją […]
– Budowa gazociągu Baltic Pipe może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Łącząc Europę (CEF). Trwają rozmowy z Komisją […]
Projekt Baltic Pipe otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Propozycję […]
Jak zdradził Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotr Naimski w przyszły piątek odbędzie w duńskiej […]
Spółki GAZ-SYSTEM i słowacki eustream a.s. podpisały umowę „Connection Agreement” w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia […]
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku i towarzyszącego przemysłu przyniesie Polsce liczne korzyści – przekonywali uczestnicy […]
Polska i kraje bałtyckie powinny przygotować do czerwca br. wspólny projekt synchronizacji ich sieci elektrycznych z resztą Unii Europejskiej […]
UE udzieli rekordowego wsparcia w wysokości 578 mln euro projektowi połączenia energetycznego między Francją a Hiszpanią, dzięki któremu […]
Unijna Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), GAZ-SYSTEM oraz Eustream podpisały 18 grudnia 2017 r. umowę w sprawie przyznania […]
24 listopada br. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status […]
Minister energetyki Litwy liczy na to, że wiosną dojdzie do porozumienia, które umożliwi synchronizację systemu elektroenergetycznego państw […]