Kanadyjczycy pomogą przy budowie Harmony Link

27 października 2020, 14:15 Alert

Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, podpisał umowę z niezależną firmą konsultingową Teshmont Consultants LP. Eksperci kanadyjskiej firmy będą doradzać przy realizacji budowy litewsko-polskiego podmorskiego kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) Harmony Link, największej inwestycji w projekcie synchronizacji państw bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej.

Pomogą Kanadyjczycy

Podmorskie połączenie wysokiego napięcia prądu stałego o długości około 330 km i mocy 700 MW Harmony Link połączy regiony Kłajpedy (Litwa) i Pucka (Polska) w 2025 roku. Całkowita wartość inwestycji w ten projekt wynosi około 680 mln EUR, z czego uzgodniono 493 mln EUR Pochodzić z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

– Złożony i niezwykle ważny projekt połączenia morskiego z Polską wymaga specjalistycznej wiedzy inżynierskiej i niezwykle wysokich kompetencji. Dlatego przy wyborze usługodawcy wiele uwagi poświęcono doświadczeniu i realizowanym projektom potencjalnych partnerów. Specjalistom z firmy Teshmont Consultants LP zostanie powierzona instalacja podmorskich kabli wysokiego napięcia oraz stacji przekształtnikowych, które wymagają bardzo specyficznych kompetencji. Konsultanci ocenią przygotowane dokumenty, takie jak specyfikacje techniczne i wymagania, udzielą ukierunkowanych porad w kwestiach technicznych, handlowych, regulacyjnych podczas realizacji projektu. Pomoże to lepiej zarządzać procesami i unikać różnych przeszkód – mówi Gerda Krasauskė, dyrektor Departamentu Infrastruktury Strategicznej w Litgrid.

Harmony Link

Harmony Link będzie drugim połączeniem elektrycznym łączącym litewski i polski system elektroenergetyczny. Wraz z połączeniem lądowym LitPol Link zainstalowanym w 2016 r. Pozwoli na synchronizację systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej. Do tej pory Litwa, Łotwa i Estonia wraz z Rosją i Białorusią działały w tzw. Pierścieniu BRELL, w którym przesył prądu jest regulowany centralnie w Rosji. Operatorzy sieci przygotowują obecnie litewski systemu elektroenergetycznego do odłączenia od sieci rosyjskiej i białoruskiej oraz do pracy w trybie synchronicznym z Polską, Niemcami i innymi krajami Europy kontynentalnej do 2025 roku.

Prace przygotowawcze do Harmony Link trwają od początku 2019 roku. Do stycznia 2020 roku zakończono rozpoznanie trasy na Morzu Bałtyckim, a w grudniu 2019 roku rozpoczęto prace planistyczne. W marcu 2020 roku PSE i Litgrid ogłosiły przetarg na badanie dna morskiego, a w czerwcu tego roku podpisano umowę na opracowanie specyfikacji technicznej dla połączenia.

Litrid/Bartłomiej Sawicki

Unia Europejska dofinansuje budowę Harmony Link