TAG: Elektrownia Kozienice
Wraz z suszą wracają pytania o wodę i jej zużycie. Energetyka jest wskazywana jako główny winowajca niedoborów. Woda jest surowcem […]
Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System i ENEA Wytwarzanie podpisały porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do […]
Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała solidne wyniki finansowe. EBITDA wyniosła prawie 2 mld zł, przy przychodach wynoszących […]
240 zł 32 gr za kilowat rocznie – taką kwotę ostatecznie wylicytowały elektrownie na pierwszej aukcji rynku mocy. To cena za nasze […]
Po ogłoszeniu we wtorek wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2021 rok, Enea oszacowała przychody grupy kapitałowej Enea z tego […]
„Realizując plan wejścia w energetykę bardziej rozproszoną potrzebujemy systemu opartego na stabilnych wysokosprawnych i niskoemisyjnych […]
Wyniki pierwszej aukcji na rynku mocy przyniosły świetne wiadomości dla spółek energetycznych, za bezpieczeństwo dostaw przyjdzie nam jednak […]
W aukcji rynku mocy na 2021 rok zakontraktowanych zostało łącznie 3 473 MW obowiązku mocowego dla jednostek grupy Enea – podała spółka w […]
Enea Wytwarzanie – spółka zależna Enei – prowadzi modernizację bloków energetycznych nr 9 i 10 Elektrowni Kozienice (o mocy 560 MW […]
Na temat opublikowanych w poniedziałek w projekcie rozporządzenia Ministerstw Energii parametrów trzech aukcji głównych rynku mocy dla okresów […]
Polska i Czechy chcą realizować projekty jądrowe. Do realizacji kosztownych przedsięwzięć potrzebny jest model finansowy. BiznesAlert.pl […]
Wstępne wyniki za I kwartał 2018 r. Grupy Enea wskazują na poprawę EBITDA o 5,4% r/r. Wyraźnie widoczne są też efekty zwiększenia mocy […]
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprawa sprawności wytwarzania i emisyjności oraz zwiększenie […]
O problemach związanych z realizacją inwestycji w projekty liniowe w Polsce i sposobach ich pokonania mówił w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl […]
Rok 2017 był dla Grupy Enea okresem dalszego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Grupa znacząco powiększyła moce wytwórcze […]