TAG: BAT

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyło modernizację […]
Polska przeprowadzi transformację energetyczną sama, albo zrobią to za nią inwestorzy zagraniczni. Rząd chce stworzyć Narodową Agencję […]
24 listopada może dojść do rozstrzygnięcia sporu między największą firmą energetyczną w Polsce a samorządem Szczecina o wizję […]
Konferencja poświęcona wynikom KGHM w 2019 roku była okazją do podsumowania postępów zielonych inwestycji spółki. Prezes Marcin Chludziński […]
Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała 12-letnią umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 MW […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy modernizacji pięciu […]
Ponad 100 milionów złotych zaoszczędzi Grupa Tauron przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT […]
Ostatnie lata to dla energetyki okres bardzo intensywnych zmian w zakresie wymogów środowiskowych, do których Elektrownia Bełchatów stale się […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu trzy umowy o […]
W roku największej intensywności nakładów inwestycyjnych, Tauron koncentruje się na zachowaniu stabilności finansowej. W ramach pracy nad […]
Obniżenie emisyjności w Polsce wymaga zmiany polityki energetycznej i surowcowej. Należy wyeliminować takie sytuacje jak tegoroczna, kiedy […]
Najważniejsze w poprawie efektywności energetycznej jest oszczędzanie energii elektrycznej oraz wykorzystywanie OZE- powiedział Jerzy Buzek […]
EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego, pracuje nad koncepcją przygotowania istniejących kotłów parowych oraz kotła wodnego do […]
Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała solidne wyniki finansowe. EBITDA wyniosła prawie 2 mld zł, przy przychodach wynoszących […]
PGE chce zmienić swoje węglowe oblicze i szuka możliwości dywersyfikacji swojego parku wytwórczego. Koncern zamierza położyć większy nacisk […]
Polska uzbierała pulę darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wartą w sumie ponad 8 mld złotych. Najłatwiej byłoby sprzedać […]
Drugie co do wielkości miasto w Polsce, Kraków, jest jedną z najbardziej zanieczyszczonych metropolii w Europie pod względem jakości powietrza […]
Według prezesa Instytutu Jagiellońskiego polski miks energetyczny należy przeorganizować i „postawić go na głowie”.
Energetyka to szeroki zakres funkcjonowania pomocy publicznej, która być dawać bezpieczeństwo, a z drugiej strony, chcemy, aby działała ona na […]
Wszyscy zastanawiają się jakie konsekwencje może mieć dla nas uruchomienie procedury art.7. Szkoda tylko, że tyle samo siły nie wkładamy w […]
Nowe, unijne przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza w połączeniu z rosnącymi cenami uprawnień emisji mogą kosztować PGE dodatkowo 3 mld […]
Z roku na rok rośnie społeczna świadomość w temacie ochrony zdrowia i środowiska. Prawie wszyscy są zgodni, że jednym z najbardziej palących […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w odpowiedzi na informacje medialne oświadczyła, że dzięki stałemu monitoringowi emisji do powietrza […]
Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1-4. Inwestycja warta ok. 188 mln złotych pozwoli aż […]
Elektrownia Opole podpisała umowę na modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1–4. Inwestycja warta ok. 188 mln złotych pozwoli […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowy na modernizację elektrofiltrów bloku nr 2 oraz na rozbudowę młynowni kamienia […]
Zmieniające się uwarunkowania prawne oraz prawno-środowiskowe stymulują inwestycje w polską energetykę. Decyzjom o inwestycjach sprzyja […]
Minister energii Krzysztof Tchórzewski przyznaje, że udział węgla w polskim miksie energetycznym będzie spadał od 2020 roku, by osiągnąć 50 […]
Polska energetyka przeżywa rewolucję i modernizację. W dużej mierze wynika to z regulacji unijnych – tzw. pakietu zimowego i regulacji BAT, […]
Do problemu smogu w Polsce należy podchodzić poważnie. Czas na decydujące starcie z zanieczyszczeniami powietrza i przejście z etapu dyskusji do […]
W ubiegłym roku GK Enea wydała na inwestycje 4,187 mln zł, o 52,7 procent więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wskaźnik dług […]
Sześć wniosków o dopuszczenie do programu dot. technologii dla bloków energetycznych klasy 200 MW spłynęło w terminie do NCBR. W trybie […]
Enea planuje dalszy rozwój przejętej rok temu Elektrowni Połaniec, w szczególności dalszy ciąg modernizacji i wykorzystanie nowych technologii, […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, wmurowała kamienie węgielne pod inwestycje proekologiczne w Zespole […]
Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE nowe normy emisji dla energetyki – tzw. konkluzje BAT. Naszym zdaniem Komisja […]
Polskie elektrownie zyskują czas do przyszłej dekady na reformy. Nie można go zmarnować – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.
„Puls Biznesu” w artykule „Rafako ostrzega przed remontową górką” podaje, że firma Rafako obawia się, że podmioty, których dotyczy […]
Podczas XIII Międzynarodowej Konferencja Power Ring wystąpił wiceminister Paweł Sałek, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. polityki […]
Rząd prowadzi negocjacje w Unią Europejską na temat różnych polityk energetycznych, w tym pakietu zimowego, dyrektyw BAT, a teraz także reformy […]
Ministerstwo Energii widzi potencjał Rafako przy realizacji kontraktów BAT – podał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.
Odstępstwa od rygorów Konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania (LCP) są możliwe – pisze redaktor portalu BiznesAlert.pl, Teresa Wójcik.
Do końca listopada br. NCBR zamierza rozpocząć program dla bloków energetycznych klasy 200 MW – poinformował PAP dyrektor instytucji prof […]
PGNiG chce walczyć ze smogiem, a przy tym sprzedać więcej gazu.
Wynik negocjacji nt. europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) nie jest dla Polski szczególnie korzystny, ale nasz kraj podoła spełnieniu […]
-Minister środowiska Jan Szyszko staje po stronie brudnego przemysłu, a nie obywateli, zaskarżając przepisy, które mają chronić nasze […]