TAG: BAT
Polska przeprowadzi transformację energetyczną sama, albo zrobią to za nią inwestorzy zagraniczni. Rząd chce stworzyć Narodową Agencję […]
24 listopada może dojść do rozstrzygnięcia sporu między największą firmą energetyczną w Polsce a samorządem Szczecina o wizję […]
Konferencja poświęcona wynikom KGHM w 2019 roku była okazją do podsumowania postępów zielonych inwestycji spółki. Prezes Marcin Chludziński […]
Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała 12-letnią umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 MW […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy modernizacji pięciu […]
Ponad 100 milionów złotych zaoszczędzi Grupa Tauron przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT […]
Ostatnie lata to dla energetyki okres bardzo intensywnych zmian w zakresie wymogów środowiskowych, do których Elektrownia Bełchatów stale się […]
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu trzy umowy o […]
W roku największej intensywności nakładów inwestycyjnych, Tauron koncentruje się na zachowaniu stabilności finansowej. W ramach pracy nad […]
Obniżenie emisyjności w Polsce wymaga zmiany polityki energetycznej i surowcowej. Należy wyeliminować takie sytuacje jak tegoroczna, kiedy […]
Najważniejsze w poprawie efektywności energetycznej jest oszczędzanie energii elektrycznej oraz wykorzystywanie OZE- powiedział Jerzy Buzek […]
EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego, pracuje nad koncepcją przygotowania istniejących kotłów parowych oraz kotła wodnego do […]
Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała solidne wyniki finansowe. EBITDA wyniosła prawie 2 mld zł, przy przychodach wynoszących […]
PGE chce zmienić swoje węglowe oblicze i szuka możliwości dywersyfikacji swojego parku wytwórczego. Koncern zamierza położyć większy nacisk […]
Polska uzbierała pulę darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wartą w sumie ponad 8 mld złotych. Najłatwiej byłoby sprzedać […]