PGNiG używa walki ze smogiem do walki o rynek (RELACJA)

14 listopada 2017, 11:00 Energetyka
smog
fot. BiznesAlert.pl

PGNiG chce walczyć ze smogiem, a przy tym sprzedać więcej gazu.

W Światowym Dniu Czystego Powietrza Fundacja PGNiG uruchomiła kampanię edukacyjną pt.: „Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu”. Prezes spółki zapowiada atrakcyjną ofertę dostaw ciepła systemowego oraz gazu.

Polacy widzą smog

Z badania firmy Danae przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych wynika, że według Polaków najważniejsze problemy środowiska naturalnego w naszym kraju to: zanieczyszczenie powietrza (54,5 procent), śmieci i odpady (53,4 procent) i hałas (22,4 procent). Firma podaje, że po ostatniej zimie, kiedy problem smogu był widoczny w większości miast polskich, problem smogu wysunął się na pierwszą pozycję.

Natomiast co trzeci Polak przebadany przez Danae uważa, że jego miejscowość boryka się z tym zagrożeniem. Stwierdziło tak 36 procent ankietowanych. Co czwarty Polak spotkał się zaś z ostrzeżeniem o wysokim poziomie smogu. Problem jest najbardziej odczuwalny w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim.

Kampania edukacyjna

Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że w nowej strategii Grupy PGNiG prominentne miejsce zajmuje walka ze smogiem. – Używamy w Polsce pieców i sposobów ogrzewania, które są zwyczajnie trujące – ocenił.

PGNiG podaje, że gaz ziemny jest jednym z najbardziej efektywnych środków walki ze smogiem jako najmniej emisyjne paliwo kopalne. Liczba przestarzałych kotłów węglowych użytkowanych w Polsce to około 2,9 mln. Efektywność kosztowa ogrzewania gazowego w stosunku do nowoczesnych kotłów węglowych (+ 25 procent). Jako firma odpowiedzialna społecznie PGNiG inauguruje kampanię edukacyjną skierowaną do gmin i szkół w całej Polsce.

– Wybraliśmy grupę wiekową od pierwszej do trzeciej klasy. To dobry wiek na nabywanie dobrych nawyków, co wiem po sobie – zażartował prezes znany z umiłowania do tytoniu. Grupą docelową mają być także chętne gminy, które według Woźniaka mają realne narzędzia do walki ze smogiem. W celu promocji kampanii PGNiG ma odwiedzić m.in. Katowice, Jaworzno, Opole i Bielsko-Białą. – W pierwszej pięćdziesiątce najbardziej zapylonych miast, tych z Polski jest aż 33 – alarmuje PGNiG.

– Będziemy namawiać do ciepła systemowego i gazu jako najczystszego dostępnego paliwa – zadeklarował prezes Woźniak. – Jeśli program się dobrze potoczy, to zrobimy kolejną edycję.

– Naszym celem nie jest walka z węglem – mówi portalowi BiznesAlert.pl prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha. – Chodzi o działanie dające klientom najlepszą ofertę, czyli nie tylko cenę, ale także wyższą jakość obsługi i więcej produktów, oprócz samego gazu. Nie pozycjonujemy się względem innych graczy. Nasza firma ma charakter ogólnopolski i po prostu wykorzystujemy nasz potencjał – zdradził.

Konkurs dla szkół

Fundacja PGNiG wyznaczyła także ambasadora walki ze smogiem, którym został Radosław Brzózka, dziennikarz Telewizji Polskiej. Pozdrowił on uczestników konferencji prasowej z wycieczki do Indii, czyli państwa z jednym z największych problemów ze smogiem na świecie.

Wiceprezes PGNiG ds. innowacji Łukasz Kroplewski przedstawił założenia kampanii społecznej. Szkoły będą mogły się rejestrować, a pierwsze 1000 jednostek otrzyma edukacyjne paczki zawierającej scenariusze zajęć z uwzględnieniem doświadczeń oraz eksperymentów. Wezmą także udział w konkursie pod warunkiem udokumentowania pięciu lekcji według scenariusza. Odbędą się również pokazowe lekcje przyrody w miastach wojewódzkich. Nagrody to trzy nowoczesne pracownie przyrodnicze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.powietrzebezsmieci.pl. – Chcemy walczyć ze smogiem. Jeżeli zrobimy to razem, będziemy mogli żyć w państwie, w którym można oddychać pełną piersią – zapewnił Kroplewski.

Nowa oferta PGNiG

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha przypomniał, że głównym produktem PGNiG jest gaz. Sprzedajemy go gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom. Spółka jest także odpowiedzialna za rozwój sprzedaży w obszarze CNG oraz LNG. – Tylko w Warszawie 40 procent emisji pyłów PM10 wytwarza szeroko rozumiany transport. W największych aglomeracjach w Polsce ruch uliczny jest odpowiedzialny za wytwarzanie 99 procent tlenku węgla, 96 procent sadzy i 76 procent tlenków azotu. To pierwszy powód – wyliczał. – Drugi powód to śmieci, które palimy głównie w domach. Poza akcją edukacyjną, którą chcemy dotrzeć do szkół i samorządów, aby uzmysłowić niebezpieczeństwo smogu dla dzieci.

– Mamy dzisiaj konkretną ofertę – powiedział Mucha. Chodzi o ofertę dla klientów indywidualnych na dostawy gazu popularyzowaną za pośrednictwem reklam z psem Gazkiem. Firma oferuje zerowy abonament przez rok dla mieszkańców domków jednorodzinnych. Ma także ofertę dla przedsiębiorców z gwarancją stałej, niskiej ceny dostaw gazu. Drugim obszarem ma być transport, zwłaszcza publiczny.

– 2017 rok to był dla nas okres intensywnego wysiłku skierowanego do przedsiębiorstw komunikacyjnych, który dał efekt. Jesteśmy bliscy sytuacji, w której Tychy, które w większości używają ekologicznych autobusów, zakupi kolejne 150 sztuk. Będzie najbardziej ekologicznym miastem w Polsce. Mamy Rzeszów, który podjął decyzję o zakupie kolejnych 40 autobusów gazowych. Podpisaliśmy umowę z Tarnowem. Samorząd kupi kolejne 20 autobusów – podsumował prezes PGNiG OD. Wspomniał o współpracy z Autosanem w województwie podkarpackim. – Nowa polityka cenowa daje rezultaty. To namacalny wkład GK PGNiG w walkę ze smogiem.

W program zamierza zaangażować się także Polska Spółka Gazownictwa, czyli operator systemu dystrybucyjnego gazu. – PSG wspiera rządowy program zrównoważonego rozwoju poprzez likwidację białych plam na gazowniczej mapie Polski – zadeklarował wiceprezes ds. pracowniczych Marian Żołyniak. Zapowiedział inwestycję na 11,3 mld złotych do 2022 roku.

– Do tej pory PSG podpisała 457 listów intencyjnych z gminami, które chcą rozwijać lokalne sieci gazownicze. W następstwie tej akcji trwają obecnie analizy możliwości realizacji inwestycji w poszczególnych gminach, jednak już teraz można powiedzieć, że do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa planuje zgazyfikować około 125 gmin, m.in. gminy: Mońki, Krynica Morska i Hajnówka – powiedział Żołyniak.

O walce ze smogiem mówił także wiceprezes PGNiG Termiki Tomasz Wilczak. Promował ciepło systemowe. Podał przykład Rybnika, gdzie emisyjność zanieczyszczeń do powietrza zmniejszają instalacje Termiki. – Będziemy promować podłączenie całego miasta do źródła tuż obok, czyli elektrociepłowni rybnickiej, skąd będziemy chcieli pobierać ciepło, które będzie czyste – zapowiedział. Dodał, że PGNiG Termika podejmuje inwestycje w ekologiczne spalanie poprzez modernizację elektrofiltrów, montaż filtrów workowych, wdrażanie mokrego odsiarczania spalin, instalacji odazotowania spalin, a także przebudowę kotłów węglowych na biomasowy.

Jako przykład Wilczak przedstawił blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań o mocy 490 MWe. Emisja z tego źródła ma zmniejszyć się z 318 mln ton w 2016 roku do 50 mln ton rocznie pyłów w 2021 roku. Będzie to także sposób na dostosowanie instalacji do wymogów Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz Konkluzji BAT.

[AKTUALIZACJA: ISBNEWS 14.11.2017 16.08]