EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego

27 listopada 2018, 14:45 Alert

EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego, pracuje nad koncepcją przygotowania istniejących kotłów parowych oraz kotła wodnego do spalania w nich gazu – poinformowali przedstawiciele grupy. Spółka chce w przyszłym roku powrócić do wypłaty dywidendy.

EC Będzin / fot. Wikimedia Commons

“Planujemy nowe inwestycje. Myślimy m.in. o budowie bloku kogeneracyjnego. Rozważanych jest kilka scenariuszy dla inwestycji. Moglibyśmy ją realizować samodzielnie albo we współpracy z partnerem” – powiedział Marek Mrówczyński, prezes EC Będzin Sp. z.o.o.

Spółka podała w prezentacji, że planowane jest opracowanie różnych koncepcji realizacji bloku kogeneracyjnego, w tym o mocy 100 MWt i 20 MWe.

EC Będzin poinformowała też, że rozważa budowę kosztem ok. 45 mln zł sieci ciepłowniczej spinającej magistrale w Sosnowcu i Mysłowicach.

Pracuje również nad koncepcją przygotowania istniejących kotłów parowych oraz kotła wodnego do spalania w nich innego rodzaju paliwa niż węgiel kamienny. Rozważanym paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy.

EC Będzin Sp. z.o. wystąpiła z wnioskiem do Polskiej Spółki Gazownictwa o określenie warunków przyłączenia. Prowadzi analizy, przy jakiej cenie CO2 opłaca się przejść na paliwo gazowe, wystąpiła do dostawców gazu z prośbą o ofertę cenową.

Spółka wzięła udział w pierwszej aukcji mocy. Szacuje, że jej przychody z tego tytułu w 2021 roku wyniosą ok. 13 mln zł.
W latach 2014-17 Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. zrealizowała program modernizacyjny i inwestycyjny za łącznie ponad 160 mln zł.

Kluczową inwestycją była budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin o wartości około 140 mln zł, dzięki której elektrociepłownia spełnia normy emisyjne wynikające z dyrektywy IED i jest przygotowana do spełnienia parametrów tzw. konkluzji BAT.

W 2017 roku zarząd EC Będzin SA przyjął założenia do polityki dywidendowej, która zakłada powrót jej wypłaty od 2019 roku. Wcześniej spółka regularnie wypłacała dywidendę do 2011 roku.

“Chcemy, by jesienią 2019 roku pojawiła się dywidenda dla akcjonariuszy” – powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes grupy EC Będzin SA i jej główny akcjonariusz.

EC Będzin SA jest jednostką dominującą wobec EC Będzin sp. z o.o., producenta energii i ciepła oraz wobec niebankowej firmy leasingowej Energetycznego Towarzystwa Finansowo – Leasingowego Energo-Utech, które świadczy usługi głównie dla sektora elektroenergetycznego.

Spółka jest od 20 lat notowana na rynku GPW i – jak powiedział jej prezes – nie planuje wycofania się z giełdy.

Polska Agencja Prasowa