TAG: Bogdanka

Grupa Enea prowadzi rozmowy z Ministerstwem Aktywów Państwowych w sprawie sprzedaży Lubelskiego Węgla Bogdanka (LWB). Kopalnia ma trafić do […]
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej poświęconej wynikom Grupy Enea w trzecim kwartale 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.
Środki na potrzeby województwa lubelskiego stoją pod znakiem zapytania. Województwo lubelskie, pomimo przygotowania terytorialnego planu […]
Zero koronagórników w Bogdance. Osiem przypadków w Tauronie Wydobycie. Szesnaście w PG Silesia. I kilka tysięcy łącznie w Polskiej Grupie […]
W Polskiej Grupie Górniczej trwa walka związków zawodowych o wzrost wynagrodzeń. Według ustaleń BiznesAlert.pl podwyżek domagają się […]
W przeszłości pojawił się pomysł przejęcia projektu Kopalni Jan Karski i Dębieńsko należących do australijskiej Prairie Mining przez […]
Bogdanka szacuje, że wypracowała w I połowie 2019 roku 187,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 421,8 mln zł EBITDA – podała spółka […]
Wyniki Enei w pierwszym kwartale 2019 roku są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 279,8 mln zł, a zysk […]
W 2018 r. prawie wszystkie polskie spółki węglowe, poza Tauronem Wydobycie, uzyskały dodatnie wyniki finansowe – poinformowali w […]
Grupa Enea szacuje, że miała w 2018 roku 751 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.427 mln zł EBITDA – podała spółka w […]
Czwartkowa sesja, 13 grudnia, na warszawskim parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych zakończyła się solidnymi wzrostami indeksów, a WIG20 […]
Już trzy firmy zgłosiły braki ustawowych zapasów węgla. Urząd Regulacji Energetyki potwierdza te informacje. Tymczasem prezydent Andrzej Duda […]
Przed kopalniami węgla kamiennego stoi nowe wyzwanie – rosnące koszty działalności – zwraca uwagę „Parkiet” […]
Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Enea wypracowała solidne wyniki finansowe. EBITDA wyniosła prawie 2 mld zł, przy przychodach wynoszących […]
Bogdanka miała po trzech kwartałach 2018 r. 9,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 31,6 mln zł zysku przed rokiem – podała […]
Budowa elektrowni napędzanej gazem pochodzącym ze zgazowania węgla, która będzie zlokalizowana niedaleko kopalni Bogdanka, powinna się […]
Grupa Azoty Puławy I LW Bogdanka przedłużają do końca 2023 roku umowę z na dostawę i sprzedaż węgla energetycznego – podały Puławy w […]
LW Bogdanka przetestowała pod ziemią bezprzewodowy system komunikacji. Planowane w przyszłości zastosowanie nowego rozwiązania wpisuje się w […]
JSW jest w stanie sfinansować przejęcie kontroli nad Praire Mining ze środków własnych, natomiast późniejsze inwestycje w przejęte aktywa […]
Zapowiedzi wiceministra energii odnośnie wzrostu wydobycia węgla w Bogdance są niemożliwe do zrealizowania, oceniają w „Parkiecie” analitycy.
LW Bogdanka zakupiła trzy drony, które usprawnią prace związane z monitorowaniem zmian na powierzchni zakładu górniczego, a także wyznaczanie […]
Bogdanka szacuje, że jej jednostkowy zysk netto za I półrocze 2018 roku wyniósł 64,5 mln zł, a EBITDA 270 mln zł – podała spółka w komunikacie.
– Wynik za pierwszy kwartał 2018 roku jest zgodny z założeniami. Cieszy wzrost produkcji i EBIDTA – powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik.
Największy polski producent węgla – Polska Grupa Górnicza (PGG) – prognozuje stabilną produkcję tego surowca rzędu 30 mln ton […]
LW Bogdanka SA, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów […]
W ubiegłym roku GK Enea wydała na inwestycje 4,187 mln zł, o 52,7 procent więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wskaźnik dług […]
Rada nadzorcza Bogdanki powołała nowego prezes spółki, obejmie on stanowisko z dniem 21 marca – podała spółka w komunikacie.
Podejmujemy się budowy elektrowni zasilanej gazem ze zgazowania węgla – powiedział w poniedziałek w Radiu Maryja minister energii Krzysztof […]
LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów […]
Rada nadzorcza Bogdanki odwołała prezesa Krzysztofa Szlagę i powierzyła funkcję pełniącego obowiązki prezesa Sławomirowi Karlikowskiemu, […]
Bogdanka podpisała ze spółką Energa Elektrownie Ostrołęka aneks do umowy sprzedaży węgla, na mocy którego okres jej obowiązywania został […]
W dniu 29 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w wyniku podjętej uchwały odwołało Panią Magdalenę […]
Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w inauguracji pracy jedenastego bloku węglowego Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW. Na terenie elektrowni […]
Węgiel znowu „czarnym złotem”? Najwidoczniej tak. W JSW wraca pełna Barbórka, a w PGG częściowo „czternastka”. Energetyka wymownie […]
Przy obecnej koniunkturze polskie kopalnie mogłyby rentownie wydobywać i sprzedawać więcej węgla, niż są dziś w stanie wydobyć. Aby […]
Prezes spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Krzysztof Szlaga ocenił w poniedziałek, że obecny poziom międzynarodowych cen węgla energetycznego nie […]
Pierwsze trzy kwartały pokazują zrównoważony rozwój i stabilną sytuację finansową Grupy Enea. To daje szanse na inwestycje i dalszy rozwój […]
Należąca do Grupy Enea spółka górnicza, Lubelski Węgiel Bogdanka podała wstępne wyniki finansowe za trzy kwartały tego roku.
Samorządowcy z powiatu chełmskiego apelują do wiceministra środowiska i Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Oriona-Jędryska o udzielenie […]
Bogdanka szacuje, że miała w I półroczu 2017 roku 112,1 mln zł zysku netto i 318,6 mln zł zysku EBITDA – poinformowała spółka w komunikacie.
Na podstawie zawieranych kontraktów na rynku spot można oczekiwać, że w przyszłym roku ceny węgla na krajowym rynku wzrosną – ocenił […]
LW Bogdanka złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w […]
W najbliższym czasie kopalnia Bogdanka złoży w Ministerstwie Środowiska wniosek o koncesję na wydobycie węgla z pola Ostrów – […]
W dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Ministerstwie Energii odbywa się II Okrągły Stół Energetyczny organizowany przez resort we współpracy z […]