Enea w pierwszym kwartale 2024 roku wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,87 miliarda złotych

23 maja 2024, 12:15 Alert

Podczas konferencji prasowej podsumowującej wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku, Grzegorz Kinelski, prezes Enei, podkreślił znaczenie profesjonalnego zarządzania zmianą oraz transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl
Logo Enei. Fot. BiznesAlert.pl

– Naszym głównym zadaniem jest profesjonalne zarządzanie zmianą, transformacja w takim kierunku, by było ono bezpieczne dla nas biznesowo – stwierdził Kinelski.

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii Enei jest rozbudowa własnego parku wytwórczego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE).

– Chcemy rozbudowywać nasz własny park wytwórczy w zakresie OZE – dodał prezes Enei.

Transformacja energetyczna i rozwój OZE to priorytety dla Grupy Enea. Firma jest gotowa sprostać tym wyzwaniom, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiadając na oczekiwania rynku.

– Jest kluczowe, by Enea stawała się zielona, by w ramach Transformacji energetycznej rozwijać OZE. Jesteśmy gotowi na te wyzwania. Zależy nam na tym, by nasze podejście, oparte o zrównoważony rozwój, spotkało się z oczekiwaniami rynku – podkreślił Kinelski.

Grupa Enea planuje dalszy rozwój w sektorze odnawialnych źródeł energii, co jest zgodne z globalnymi trendami i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.

Enea osiągnęła skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 1 018,03 milionów zł w I kwartale 2024 roku, w porównaniu do 202,21 milionów zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny wyniósł 1 531,1 milionów zł wobec 611,49 milionów zł rok wcześniej, a zysk EBITDA wzrósł do 1 877,21 milionów zł z 1 044,31 milionów zł w poprzednim roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i inne dochody osiągnęły 8 384,88 milionów zł w I kwartale 2024 roku, w porównaniu do 12 530,94 milionów zł rok wcześniej.

W podsumowaniu operacyjnym za I kwartał 2024 roku podano, że:

  • Grupa Enea zainwestowała 441 mln zł
  • Produkcja węgla handlowego wyniosła 1,9 mln ton
  • Sprzedaż węgla handlowego osiągnęła 1,8 mln ton
  • Wyprodukowano 5 TWh energii elektrycznej
  • Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzanie wyniosła 2,3 PJ
  • Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 5,2 TWh
  • Wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym wyniósł 6,5 TWh

Jednostkowy zysk netto Enei w I kwartale 2024 roku wyniósł 93,42 milionów zł, w porównaniu do 9,5 milionów zł rok wcześniej. Grupa kapitałowa Enea zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego oraz wytwarzaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy obejmuje 20% powierzchni Polski, głównie w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Mateusz Gibała

Enea planuje inwestycję w małe reaktory jądrowe SMR