TAG: LW Bogdanka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel Bogdanka wymieniło w piątek sześcioro członków rady nadzorczej – poinformowała Bogdanka.
Enea zmniejsza zapotrzebowanie na węgiel z Bogdanki o ok. 934 tys. ton w stosunku do wartości wynikających z obowiązujących na bieżący rok […]
Minister Marzena Czarnecka zorganizowała spotkanie z przedstawicielami sektora energetycznego i węglowego. Omówiono na nim kwestie współpracy […]
– Bogdanka będzie najdłużej działająca kopalnią węgla kamiennego w Polsce, jednak jesteśmy otwarci na zmiany w dobie dekarbonizacji, […]
Bogdanka poinformowała o wynikach za 2023 rok. Osiągnęła najwyższy przychód ze sprzedaży w historii spółki, w wysokości 3 939,3 miliony […]
Grupa Bogdanka w trzecim kwartale 2023 roku odnotowała zysk netto w wysokości 30,8 milionów zł, a wynik EBITDA wyniósł 140,6 milionów zł […]
Znane jest już podsumowanie wydobycia węgla kamiennego w Bogdance za ubiegły miesiąc. W październiku 2023 roku ściana 7/VIII/389 (ściana 7, […]
Jak pisze Państwowa Agencja Prasowa (PAP) zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podał wstępne wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku.
Minister odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną w energetyce Polski zapowiada jej ochronę w obliczu kolejnych incydentów na czele z niejasnym […]
Wiele firm dąży do tego, aby przełamać chiński monopol na pierwiastki ziem rzadkich. Polacy nie pozostają z tyłu dzięki współpracy KGHM i LW Bogdanka.
LW Bogdanka, producent węgla kamiennego w Polsce, notuje jeden z najlepszych okresów w historii. W pierwszym półroczu 2023 roku odnotowała zysk […]
Zarząd LW Bogdanka zarekomendował przeznaczenie 87,75 mln zł z zysku netto za 2022 rok, wynoszącego 175,75 mln zł, na dywidendę, co oznacza […]
Bogdanka Lubelski Węgiel przedstawiła strategię rozwoju która zakłada dalsze wydobycie węgla do czasu zamknięcia kopalni w Polsce, a w […]
Po ubiegłotygodniowych pracach związanych z odprowadzeniem wody z rejonu starej ściany na polu Nadrybie, LW Bogdanka ustabilizowała sytuację […]
Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje, że dostarczy Enei i Grupie Azoty blisko 500 tysięcy ton mniej węgla niż wynika z kontraktów. Jednocześnie […]
Enea musi znaleźć dostawców węgla kamiennego, żeby funkcjonować w nadchodzących miesiącach po tym, jak LW Bogdanka ogłosiła, że nie […]
Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej Grupy Enea poświęconej wynikom finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku. Materiał jest […]
Po tym jak Kopalnia Bogdanka nie zwiększyła wydobycia zgodnie z zapowiedziami. Zostanie rozpatrzony wniosek o odwołanie prezesa zakładu, o czym […]
Witamy w relacji na żywo z trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.
Według wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika poznańska Enea nie planuje konsolidacji Kopalni Bogdanka z innymi.
Podczas panelu dyskusyjnego na Samorządowym Kongresie Gospodarczym, II Forum Regionów Trójmorza przedstawiciele koncernów wymienili poglądy na […]
LW Bogdnaka 15 października 2019 roku przekazała do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe Grupy za trzy kwartały 2019 roku.
Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do około 30 MW zamierza zbudować koncern Enea na terenie kopalni w Bogdance (Lubelskie), której jest […]
Bogdanka analizuje możliwość zmniejszenia liczby wyrobisk chodnikowych – poinformował prezes Artur Wasil. Dodał, że uzysk węgla w grupie […]
Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka powołała zarząd spółki na nową kadencję, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego […]
LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów […]
Grupa Enea w 2018 r. osiągnęła wzrost kluczowych wyników operacyjnych w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej, sprzedaży usług […]
LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów […]
Wydobycie węgla w LW Bogdanka w styczniu br. było na poziomie 903,5 tys. ton węgla handlowego. Jak podkreśla spółka tym samym poprawiony […]
Ceny węgla ARA rosną. To efekt upalnej pogody w Europie, niska generacja z OZE, duży popyt na węgiel w Chinach. Jednak wydobycie węgla w Polsce […]
Bogdanka miała w I półroczu 2018 roku 66,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 111,8 mln zł zysku przed rokiem – podała […]
Podczas konferencji PRE_COP24 poprzedzającej grudniowy szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach, odbył się panel „Przedsiębiorstwa w Polsce […]
Resort energii liczy, że projekt zgazowania węgla na potrzeby przyszłej elektrowni przy kopalni Bogdanka będzie miał charakter pilotażowy w UE; […]
LW Bogdanka, najnowocześniejsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce wchodząca w skład Grupy Enea, bije kolejne rekordy na polu Stefanów. W […]
LW Bogdanka, najnowocześniejsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce wchodząca w skład Grupy Enea, prowadzi intensywne prace na polu Stefanów.  […]
Spadek produkcji węgla i pogorszenie wyników spółki to wydarzenie związane z geologią i jednorazowe. Zaległości z pierwszego kwartału będą […]
Spółki górnicze wydadzą w tym roku na wzrost świadczeń pracowniczych co najmniej 570 mln zł – oszacowała „Rzeczpospolita”.
LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego 
w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, opublikowała […]
Lubelski Węgiel „Bogdanka”, najnowocześniejsza kopalnia węgla kamiennego w Polsce wchodząca w skład Grupy Enea, wyprodukowała okrągłą, […]
Bogdanka podpisała ze spółką Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do umowy sprzedaży węgla, na mocy którego okres jej obowiązywania […]
Na zawarte w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r. plany integracji pionowej górnictwa i energetyki zwraca uwagę […]
 – Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 roku deklaruje działania na rzecz radykalnej naprawy sytuacji sektora, […]
Ubiegły rok, dzięki sprzyjającej koniunkturze na rynku węgla, tak jak Bogdanka jak i Jastrzębska Spółka Węglowa powinny zamknąć niezłym […]
Do sprawy podpisanych ostatnio przez Energę Elektrownie Ostrołęka aneksów na dostawy węgla wraca „Rzeczpospolita”. Dziennik zwraca […]
Bogdanka miała w III kwartale 2017 r. 31,5 mln zł zysku netto i 31,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej – podała spółka w raporcie […]